لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمایش سرزمین: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران
نويسنده:فیروز توفیق ؛ ويراستار:پروانه شاه‌حسینی - مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - دیویی: 307.10955 - 556 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 55000 ریال - 4 -27-6301-964 انتخاب
2- مکانیابی صنعتی با رویکرد اقتصاد فضا
نويسنده:نادر مهرگان ؛ ويراستار:زهره شاهرخی - دانشگاه بوعلی سینا، مرکز نشر - دیویی: 338.09 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 3 -169-128-600-978 انتخاب
3- آمایش سرزمین و ملاحظات امنیت اقتصادی
نويسنده:سیدمحمد میرمحمدی - موسسه‌ تحقیقات‌ تدبیر اقتصاد - دیویی: 307.10955 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 45000 ریال - 5 -02-8958-964 انتخاب
4- درآمدی به اقتصاد فضا
نويسنده:جعفر میرکتولی ؛ نويسنده:رضا منافی‌آذر ؛ ويراستار:سعیده قره‌قول - دانشگاه گلستان - دیویی: 338.9 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 250000 ریال - 2 -31-7102-600-978 انتخاب
5- درآمدی به اقتصاد فضا
نويسنده:جعفر میرکتولی ؛ نويسنده:رضا منافی‌آذر ؛ ويراستار:معصومه خرمی - دانشگاه گلستان - دیویی: 338.9 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 9 -5-91251-600-978 انتخاب
6- اقتصاد فضا
نويسنده:رضا منافی‌آذر ؛ نويسنده:حمید جلالیان - جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی - دیویی: 338.9 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 175000 ریال - 5 -03-7605-600-978 انتخاب
7- جغرافیا، اقتصاد فضا و آمایش سرزمین
نويسنده:سیدحسن صدوق - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 307.120955 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 49000 ریال - 7 -1424-01-964-978 انتخاب
8- مبانی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:فرزام پوراصغر‌سنگاچین ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 4 -30-6838-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1