لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقایسه روش‌های بهره‌برداری اعمال‌شده
- نشر گستره - دیویی: 338.1749055 - 32 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 ریال - 9 -35-6595-964 انتخاب
2- بهره‌برداری از جنگل: بررسی اقتصادی - فنی تعاونی‌های بهره‌برداری جنگلهای شمال ایران
- نشر گستره - دیویی: 333.75 - 32 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 ریال - 1 -39-6595-964 انتخاب
3- مجموعه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه‌های آن مشتمل بر: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ...
نويسنده: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:رضا خانی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55044 - 106 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 2 -50-5849-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1