لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (16)
تالیف (54)
ترجمه (5)
تهران (51)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرایند داوری در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
نويسنده:گلاویژ الماسی ؛ نويسنده:مرضیه شیخ‌محمدی - نسیم دانش فردا - دیویی: 338.272820955 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 4 -16-7235-600-978 انتخاب
2- حقوق داوری داخلی و تجاری بین‌المللی
نويسنده:علیرضا قلندری‌چوکامی - دلکام - دیویی: 347.5509 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 440000 ریال - 3 -46-6229-622-978 انتخاب
3- داوری تجاری بین‌المللی (آیین داوری)
نويسنده:حمیدرضا نیک‌بخت ؛ ويراستار:ابوالفضل اصغری - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 341.522 - 518 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 100000 ریال - 3 -296-469-964-978 انتخاب
4- داوری تجاری در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
نويسنده:محمدرضا کریمی‌دلاور ؛ نويسنده:فخرالدین ابوئیه ؛ نويسنده:حسین اعلمی‌میلانی - شیلان - دیویی: 341.522 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 287000 ریال - 4 -11-8035-600-978 انتخاب
5- حقوق داوری کاربردی (داخلی و بین‌المللی) همراه با رویه قضایی ایران و بررسی مقررات آنسیترال
گردآورنده:علی علی‌دادی‌ده‌کهنه ؛ گردآورنده:ابوذر جوهری ؛ مقدمه:گودرز افتخارجهرمی - مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه - دیویی: 347.5509 - 408 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 490000 ریال - 0 -185-480-600-978 انتخاب
6- ساختار و رویه داوری مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید)
نويسنده:سجاد سلطان‌زاده - خرسندی - دیویی: 341.522 - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300000 ریال - 4 -330-114-600-978 انتخاب
7- داوری تجاری بین‌المللی (آیین داوری)
نويسنده:حمیدرضا نیک‌بخت ؛ ويراستار:ابوالفضل اصغری - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 341.522 - 518 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 60000 ریال - 3 -296-469-964-978 انتخاب
8- جایگاه داوری تجاری در حل اختلافات مشتریان و بانک در ایران
نويسنده:محمدسعید شفیعی ؛ نويسنده:سعید اشراق‌آبادشاپوری ؛ نويسنده:زینب پورخاقان‌شاهرضایی - جهاد دانشگاهی، واحد استان مرکزی - دیویی: 332.10955 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -16-6859-622-978 انتخاب
9- گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (1387 - 1383) به انضمام قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران
نويسنده:محمد کاکاوند ؛ مقدمه:محسن محبی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 347.55 - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 290000 ریال - 5 -48-8200-964-978 انتخاب
10- مدت داوری: آثار و احکام آن
نويسنده:محمد پورطهماسبی‌فرد - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 347.5509 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 3 -518-325-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6