لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (11)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1048 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 100000 ریال - 2 -611-423-964-978 انتخاب
2- حکمت، هنر و زیبایی (مجموعه مقالات)
نويسنده:حسن بلخاری‌قهی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 701 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 30000 ریال - 7 -128-476-964-978 انتخاب
3- آموزش سواد بصری بر اساس یافته‌های ایرانی (تحلیل هنرهای تجسمی ایرانی) و مقالات مرتبط
نويسنده:پردیس بهمنی - جهاد دانشگاهی واحد قزوین - دیویی: 370.155 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 1 -15-6647-622-978 انتخاب
4- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1160 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 110000 ریال - 5 -764-423-964-978 انتخاب
5- آئین و هنر در فرهنگ ایران: مقالاتی در باب ابعاد هنرهای آئینی در فرهنگ ایرانی
نويسنده:جبار رحمانی - اندیشه احسان - دیویی: 709.55 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 310000 ریال - 7 -01-6026-622-978 انتخاب
6- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 982 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 550000 ریال - 3 -573-423-964-978 انتخاب
7- فلسفه هنر اسلامی: مجموعه مقالات
نويسنده:حسن بلخاری‌قهی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 701 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 170000 ریال - 8 -259-121-600-978 انتخاب
8- سرآمدان هنر نو
نويسنده:جواد مجابی - به‌نگار - دیویی: 8fa4.62 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 215000 ریال - 3 -30-6835-600-978 انتخاب
9- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1090 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 90000 ریال - 1 -577-423-964-978 انتخاب
10- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1088 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 70000 ریال - 0 -577-423-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3