لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات روش ثبت نکاح و طلاق بانضمام قوانین مربوطه (قانون مدنی - مجموعه بخشنامه‌های ثبتی - فسخ و انفساخ - محجورین - ...
نويسنده:محمدرضا جلیلی‌اهری - پژوهش‌های دانشگاه - دیویی: 347.55016 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -37-8703-600-978 انتخاب
2- مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
نويسنده:مهرداد کونانی ؛ نويسنده:امین گراوندی - کنکاش - دیویی: 347.55016 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -142-136-600-978 انتخاب
3- مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - آثار اندیشه - دیویی: 347.55016 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 2 -26-7268-964 انتخاب
4- کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی
نويسنده:سیدضیاء‌الدین خرم‌شاهی ؛ نويسنده:مهدی حریری - طاق‌ بستان - دیویی: 347.55 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 1 -163-510-964-978 انتخاب
5- مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دفاتر اسناد رسمی در ایران و فرانسه
نويسنده:وجیهه وحسنی ؛ نويسنده:حسین شریعت‌کرمانی - نگاه بینه - دیویی: 347.55016 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -34-6224-600-978 انتخاب
6- جرائم ثبتی: اسناد، وظایف، مسئولیت‌ها، جرائم و مجازات‌ها: امور ویژه در دفاتر اسناد رسمی، قرارهای موقوفی یا منع پیگرد ...
نويسنده:سیدجلیل محمدی‌خوانساری ؛ ويراستار:زهرا نورایی - همسفر - دیویی: 347.5016 - 426 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5100 نسخه - 110000 ریال - 5 -6-96212-964-978 انتخاب
7- مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي از منظر حقوق ايران و فرانسه
نويسنده:مصطفی قنبرپور - سخنوران - دیویی: 347.55016 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -413-455-600-978 انتخاب
8- جرایم و مجازات‌های سردفتران در حقوق ایران
نويسنده:سیدسعید صفوی ؛ نويسنده:سلمان کریمی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 347.55016 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -509-102-600-978 انتخاب
9- قوانین تاسیس دفاتر اسناد رسمی
نويسنده:محمد شعبانی - دبیران قلم - دیویی: 347.55 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -18-5185-600-978 انتخاب
10- تشریفات ثبت رسمی و الکترونیکی ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - جنگل،جاودانه - دیویی: 347.55016 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -615-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2