لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (0)
تالیف (14)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشریفات ثبت رسمی و الکترونیکی ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - جنگل،جاودانه - دیویی: 347.55016 - 452 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 8 -615-316-600-978 انتخاب
2- کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی
نويسنده:سیدضیاء‌الدین خرم‌شاهی ؛ نويسنده:مهدی حریری - طاق‌ بستان - دیویی: 347.55 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 1 -163-510-964-978 انتخاب
3- مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي از منظر حقوق ايران و فرانسه
نويسنده:مصطفی قنبرپور - سخنوران - دیویی: 347.55016 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 8 -413-455-600-978 انتخاب
4- مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
نويسنده:مهرداد کونانی ؛ نويسنده:امین گراوندی - کنکاش - دیویی: 347.55016 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 5 -142-136-600-978 انتخاب
5- مسئولیت مدنی سردفتر دفاتر اسناد رسمی در حقوق ایران
نويسنده:کامل حمید ؛ نويسنده:علی شفیعی‌پاپی ؛ نويسنده:لطف‌اله ماهان‌پور - علوم و فنون پزشکی اهواز - دیویی: 347.55016 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 8 -005-249-622-978 انتخاب
6- قوانین تاسیس دفاتر اسناد رسمی
نويسنده:محمد شعبانی - دبیران قلم - دیویی: 347.55 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -18-5185-600-978 انتخاب
7- مجموعه مقررات ثبت ازدواج و طلاق
نويسنده:علی مظفری - آریان - دیویی: 347.0160955 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 5 -07-8747-964 انتخاب
8- جرایم و مجازات‌های سردفتران در حقوق ایران
نويسنده:سیدسعید صفوی ؛ نويسنده:سلمان کریمی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 347.55016 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 90000 ریال - 9 -509-102-600-978 انتخاب
9- کلیات روش ثبت نکاح و طلاق بانضمام قوانین مربوطه (قانون مدنی - مجموعه بخشنامه‌های ثبتی - فسخ و انفساخ - محجورین - ...
نويسنده:محمدرضا جلیلی‌اهری - پژوهش‌های دانشگاه - دیویی: 347.55016 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 170000 ریال - 2 -37-8703-600-978 انتخاب
10- جرائم ثبتی: اسناد، وظایف، مسئولیت‌ها، جرائم و مجازات‌ها: امور ویژه در دفاتر اسناد رسمی، قرارهای موقوفی یا منع پیگرد ...
نويسنده:سیدجلیل محمدی‌خوانساری ؛ ويراستار:زهرا نورایی - همسفر - دیویی: 347.5016 - 426 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 110000 ریال - 5 -6-96212-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2