لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناگفته‌ها: گفت‌وگو با زنان معتاد در حال بهبودی و بهبود‌یافته
نويسنده:مهرنوش خرسند - جامعه و فرهنگ - دیویی: 362.29082 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 7 -3-96309-964 انتخاب
2- نیایش و مراقبه
نويسنده:بیل پی ؛ مترجم:اکرم مریخ‌نژاداصل - ارغوان مهر - دیویی: 291.4 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 220000 ریال - 7 -1-98285-600-978 انتخاب
3- غذای جان برای روح نوجوانان 2
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک ویکتورهنسن ؛ مترجم:مهدی افشار - لیوسا - دیویی: 616.861 - 442 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 680000 ریال - 8 -078-340-600-978 انتخاب
4- تجربه‌های روحانی
نويسنده:محمد سلمان‌زاده‌طرقی - توانگران - دیویی: 291.4 - 258 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 7 -36-7608-964-978 انتخاب
5- نود روز، نود راه: کتابی برای مراقبه روزانه یک معتاد به نیکوتین در حال بهبودی
مترجم: انجمن نیکوتینی‌های گمنام - پرسش - دیویی: 613.85 - 94 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - انتخاب
6- نیایش و مراقبه
نويسنده:بیل پی ؛ مترجم:اکرم مریخ‌نژاداصل - ارغوان مهر - دیویی: 291.4 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 7 -1-98285-600-978 انتخاب
7- نفس معنوی: تاملی درباره خدا و بهبودی
نويسنده:آبراهام توئرسکی ؛ مترجم:مینا ملکی‌معیری ؛ ويراستار:پیام یزدانی - ترمه،تندر - دیویی: 291.442 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 24000 ریال - 0 -090-978-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1