لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح‌المبین
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
2- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح المبین سرتیپ فرض‌الله شاهین راد
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
3- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح المبین
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
4- نصر بزرگ
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 4 -8-95057-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1