لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (2)
تالیف (19)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسمانی و زمینی، نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز: آیدین آغداشلو در گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
تدوين:آیدین آغداشلو - دانشگاه شهید باهنر کرمان،فرهنگستان هنر - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 964-6336-99-X انتخاب
2- آسمانی و زمینی، نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز: آیدین آغداشلو در گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
تدوين:آیدین آغداشلو - دانشگاه شهید باهنر کرمان،فرهنگستان هنر،فرزان روز - 212 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 964-6336-99-X انتخاب
3- آسمانی و زمینی: نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز، گفت‌وگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
نويسنده:آیدین آغداشلو - کتاب آبان،دید - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -46-7343-600-978 انتخاب
4- گردهمایی مکتب اصفهان: مجموعه مقالات خوشنویسی
به‌اهتمام:مهدی صحراگرد - فرهنگستان هنر - 259 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 48000 ریال - 4 -22-2986-964-978 انتخاب
5- پیدایش و تحول خوشنویسی در ایران
نويسنده:فروغ علی‌شاهرودی - رسانش - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 8 -09-5011-600-978 انتخاب
6- درآمدی بر هنر خوشنویسی ایران
نويسنده:فاطمه ملکی ؛ نويسنده:شهلا فرج‌پورقره‌عمر - راش - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 50000 ریال - 9 -19-6078-600-978 انتخاب
7- کتاب خط
نويسنده:آرمان داوودی‌آب‌کنار - موسسه بوستان کتاب - 192 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 8 -1825-09-964-978 انتخاب
8- دو نگاره: تحلیل دو مجلس نگارگری از شاهنامه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک و کاخ موزه گلستان
نويسنده:سیدعبدالمجید شریف‌زاده - پازینه،کتابخانه و موزه ملی ملک - 144 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 700 نسخه - 350000 ریال - 5 -095-180-600-978 انتخاب
9- خوشنویسی جامع‌ترین کتاب خوشنویسی برای دانشجویان و هنرجویان شامل: تاریخچه خط و خوشنویسی در ایران و جهان
نويسنده:امیر رضائی‌نبرد - فارسیران - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 72000 ریال - 4 -22-5814-600-978 انتخاب
10- سبک‌شناسی خوشنویسی قاجار
نويسنده:علیرضا هاشمی‌نژاد ؛ ويراستار:اعظم حاجی‌علی‌اکبر - موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 180 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 2 -202-232-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2