لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوشنویسی جامع‌ترین کتاب خوشنویسی برای دانشجویان و هنرجویان شامل: تاریخچه خط و خوشنویسی در ایران و جهان
نويسنده:امیر رضائی‌نبرد - فارسیران - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 72000 ریال - 4 -22-5814-600-978 انتخاب
2- بن‌مایه‌های زیبایی‌شناسی در آثار خوشنویسی خطوط پهلوی و شکسته نستعلیق
نويسنده:میترا معنوی‌راد - دانشگاه الزهراء - 160 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5 -64-5002-600-978 انتخاب
3- گردهمایی مکتب اصفهان: مجموعه مقالات خوشنویسی
به‌اهتمام:مهدی صحراگرد - فرهنگستان هنر - 259 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 48000 ریال - 4 -22-2986-964-978 انتخاب
4- تاریخ فشرده خط و خوشنویسی: چگونگی پیدایی و تحول خط از تصویرنگار تا نستعلیق
نويسنده:مجتبی قاسملو - سخن - 468 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 330000 ریال - 5 -664-372-964-978 انتخاب
5- پیدایش و تحول خوشنویسی در ایران
نويسنده:فروغ علی‌شاهرودی - رسانش - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 8 -09-5011-600-978 انتخاب
6- سبک‌شناسی خوشنویسی قاجار
نويسنده:علیرضا هاشمی‌نژاد ؛ ويراستار:اعظم حاجی‌علی‌اکبر - موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 180 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 2 -202-232-964-978 انتخاب
7- دو نگاره: تحلیل دو مجلس نگارگری از شاهنامه‌های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک و کاخ موزه گلستان
نويسنده:سیدعبدالمجید شریف‌زاده - پازینه،کتابخانه و موزه ملی ملک - 144 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 700 نسخه - 350000 ریال - 5 -095-180-600-978 انتخاب
8- مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران (1)
نويسنده:علی‌اصغر مقتدایی ؛ ويراستار:امید بناکارشیرازی - دانشگاه پیام نور - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 9 -0089-14-964-978 انتخاب
9- آسمانی و زمینی: نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز: آیدین آغداشلو در گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
تهيه و تنظيم:علیرضا هاشمی‌نژاد - دانشگاه شهید باهنر کرمان،فرهنگستان هنر - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 964-6336-99-X انتخاب
10- مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران (2)
نويسنده:علی‌اصغر مقتدایی ؛ ويراستار:امید بناکارشیرازی - دانشگاه پیام نور - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 99000 ریال - 5 -0090-14-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3