لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (2)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسمانی و زمینی: نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز، گفت‌وگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
نويسنده:آیدین آغداشلو - کتاب آبان،دید - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -46-7343-600-978 انتخاب
2- کتاب خط
نويسنده:آرمان داوودی‌آب‌کنار - موسسه بوستان کتاب - 192 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 8 -1825-09-964-978 انتخاب
3- درآمدی بر هنر خوشنویسی ایران
نويسنده:فاطمه ملکی ؛ نويسنده:شهلا فرج‌پورقره‌عمر - راش - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 50000 ریال - 9 -19-6078-600-978 انتخاب
4- آسمانی و زمینی، نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز: آیدین آغداشلو در گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
تدوين:آیدین آغداشلو - دانشگاه شهید باهنر کرمان،فرهنگستان هنر - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 964-6336-99-X انتخاب
5- رو به رو: گفتگوی ابراهیم حقیقی با مرتضی ممیز
گردآورنده:مرتضی ممیز - خجسته - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -24-2975-964-978 انتخاب
6- تاریخ فشرده خط و خوشنویسی: چگونگی پیدایی و تحول خط از تصویرنگار تا نستعلیق
نويسنده:مجتبی قاسملو - سخن - 468 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 330000 ریال - 5 -664-372-964-978 انتخاب
7- تاثیر خوشنویسی بر روی هنر و تمدن اسلامی
نويسنده:فرشته برجسته - سلسله مهر - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -80-5260-600-978 انتخاب
8- خوش‌نویسی در ایران
نويسنده:لیلی برات‌زاده - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 1 -040-379-964 انتخاب
9- خواجه اختیار منشی: (زنده در 975 ق.)
نويسنده:حمیدرضا قلیچ‌خانی ؛ مترجم:دلارام کاردارطهران ؛ ويراستار:خشایار فهیمی - پیکره - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -71-6728-600-978 انتخاب
10- آسمانی و زمینی، نگاهی به خوشنویسی ایرانی از گذشته تا امروز: آیدین آغداشلو در گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی‌نژاد
تدوين:آیدین آغداشلو - دانشگاه شهید باهنر کرمان،فرهنگستان هنر،نشر و پژوهش فرزان روز - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2100 نسخه - 43000 ریال - 964-6336-99-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3