لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (20)
تالیف (11)
ترجمه (21)
تهران (27)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:زهره زاهدی - اندیشه عالم - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -40-8892-964 انتخاب
2- زندگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:فواد نظیری - ثالث - 96 صفحه - پالتویی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 4 -239-380-964-978 انتخاب
3- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 140 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 5550 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
4- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
5- سایه امید
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید کیان - اندیشه عالم - 108 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -36-8892-964 انتخاب
6- گزیده سخنان پائولو کوئیلو
نويسنده:لیلا پورنعمتی - راستین - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 35000 ریال - 2 -54-8266-964-978 انتخاب
7- زندگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:زهره زاهدی - اژدهای طلایی - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 4 -79-8630-964-978 انتخاب
8- پیامک‌های پائولو کوئیلو
گردآورنده:علیرضا فیروزی - امید مهر - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -19-5043-600-978 انتخاب
9- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 8 -78-7033-964 انتخاب
10- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4