لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (20)
تالیف (11)
ترجمه (21)
تهران (27)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
2- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
3- سایه امید
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید کیان - بخشایش - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 8 -103-182-964-978 انتخاب
4- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
5- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 138 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 7 -78-7033-964-978 انتخاب
6- پیامک‌های پائولو کوئیلو
گردآورنده:علیرضا فیروزی - امید مهر - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -19-5043-600-978 انتخاب
7- زندگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:زهره زاهدی - اژدهای طلایی - 120 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 4 -79-8630-964-978 انتخاب
8- آزادی: هر روز برای همان روز زندگی کن
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری ؛ مترجم:انیسه فدایی - کتاب نغمه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 245000 ریال - 4 -34-5873-600-978 انتخاب
9- پیامک‌های پائولو کوئیلو
گردآورنده:علیرضا فیروزی - امید مهر - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -19-5043-600-978 انتخاب
10- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 140 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 5550 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4