لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (21)
تالیف (11)
ترجمه (22)
تهران (28)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:زهره زاهدی - اندیشه عالم - دیویی: 869.342 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -40-8892-964 انتخاب
2- گزیده سخنان پائولو کوئیلو
نويسنده:لیلا پورنعمتی - راستین - دیویی: 869.342 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -54-8266-964-978 انتخاب
3- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 4000 نسخه - 7 -78-7033-964-978 انتخاب
4- گزیده سخنان پائولو کوئیلو
نويسنده:لیلا پورنعمتی - راستین - دیویی: 869.342 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -54-8266-964-978 انتخاب
5- آزادی: هر روز برای همان روز زندگی کن
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری ؛ مترجم:انسیه فدایی - عطر کاج - دیویی: 896.342 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 320000 ریال - 5 -5-99833-622-978 انتخاب
6- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
7- قاموس فرزانگی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - دیویی: 869.342 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 3000 نسخه - 8 -78-7033-964 انتخاب
8- سایه امید
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید کیان - اندیشه عالم - دیویی: 869.342 - 108 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 9 -36-8892-964 انتخاب
9- پیامک‌های پائولو کوئیلو
گردآورنده:علیرضا فیروزی - امید مهر - دیویی: 869.342 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -19-5043-600-978 انتخاب
10- سایه امید
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:وحید کیان - بخشایش - دیویی: 869.342 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 8 -103-182-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4