لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (2)
تالیف (15)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب مصور بازنشستگان مرد کشوری، فرهنگی، لشکری و بانکها
گردآورنده:محمود ایاز - محمود ایاز - دیویی: 331.2520955 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -4356-04-964-978 انتخاب
2- طرح امنیت،‌ تکریم، عزت‌مندی و ارتقای سطح معیشتی، علمی و توانمندسازی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران
- مطیع - دیویی: 331.2540955 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 3 -39-7107-600-978 انتخاب
3- پای صحبت بازنشستگان
نويسنده:اقدس کاظمی - مثلث عشق - دیویی: 306 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -5-90472-600-978 انتخاب
4- آنچه بیمه‌شدگان باید بدانند: بازنشستگی و شرایط آن
نويسنده:محمدحسین قشقایی - مذاکره - دیویی: 331.2520955 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 9 -00-5336-600-978 انتخاب
5- مقررات و قوانین بازنشستگی
نويسنده:طهمورث رمضان‌زاده - خرسندی - دیویی: 306.380955 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 4 -046-114-600-978 انتخاب
6- تامین اجتماعی در اعتمادسازی و رضایت ارباب رجوع
نويسنده:عیسی عباسی‌اصل‌اوجاق ؛ نويسنده:زهرا یوسفی‌ایلخچی ؛ نويسنده:محسن عباسی‌اصل‌اوجاق - نایاب - دیویی: 368.400955 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -99-8611-600-978 انتخاب
7- اصول نوین مدیریت بیمه (ارتباط بانک - بیمه - سیستم‌های مستمری)
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:ثمر مظهری ؛ نويسنده:حسن فارسیجانی - گسترش علوم نوین - دیویی: 368 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -5-95864-600-978 انتخاب
8- قدم به قدم در دیوان عدالت اداری (منطبق با قانون جدید دیوان)، حقوق قانونی بازنشستگان در کارگاه‌های تابع قانون کار (منطبق با قانون جدید کار)
به‌اهتمام:غلامحسین آریایی‌فر - گلچین علم - دیویی: 344.5501 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -5-91502-600-978 انتخاب
9- خدمات و برنامه‌های قبل از بازنشستگی و مسایل و مشکلات بازنشستگان
نويسنده:رسول عزیزی‌نژادجولندان - دهسرا - دیویی: 331.2540955 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 2 -208-197-964-978 انتخاب
10- بازنشستگی، فرصت‌ها و مشکلات بازنشستگان آموزش و پرورش و کانون‌ها: به انضمام 120 سوال و 120 پاسخ
نويسنده:احمد صافی - ویرایش - دیویی: 306.380955 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -20-8348-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2