لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (2)
تالیف (14)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش
- منشور امید - دیویی: 306.38 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4000 نسخه - 1 -9-95442-964 انتخاب
2- خدمات و برنامه‌های قبل از بازنشستگی و مسایل و مشکلات بازنشستگان
نويسنده:رسول عزیزی‌نژادجولندان - دهسرا - دیویی: 331.2540955 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 2 -208-197-964-978 انتخاب
3- تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران
نويسنده:مهدی کرباسیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 306.380955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 19500 ریال - 964-325-173-X انتخاب
4- تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران
نويسنده:مهدی کرباسیان - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 306.380955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1250 نسخه - 19500 ریال - 964-325-173-X انتخاب
5- نظام بازنشستگی در ایران "چالش‌ها و فرصت‌ها": گزارش تحلیلی از نظام بازنشستگی کشور با مشارکت بانک جهانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نويسنده: بانک‌جهانی ؛ مترجم:صابر شیبانی‌اصل - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات - دیویی: 306.38 - 213 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 1 -790-425-964 انتخاب
6- طرح امنیت،‌ تکریم، عزت‌مندی و ارتقای سطح معیشتی، علمی و توانمندسازی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران
- مطیع - دیویی: 331.2540955 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 3 -39-7107-600-978 انتخاب
7- پای صحبت بازنشستگان
نويسنده:اقدس کاظمی - مثلث عشق - دیویی: 306 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 3 -5-90472-600-978 انتخاب
8- طرح امنیت،‌ تکریم، عزت‌مندی و ارتقای سطح معیشتی، علمی و توانمندسازی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران
- مطیع - دیویی: 331.2540955 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 3 -39-7107-600-978 انتخاب
9- آنچه بیمه‌شدگان باید بدانند: بازنشستگی و شرایط آن
نويسنده:محمدحسین قشقایی - مذاکره - دیویی: 331.2520955 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 9 -00-5336-600-978 انتخاب
10- مقررات و قوانین بازنشستگی
نويسنده:طهمورث رمضان‌زاده - خرسندی - دیویی: 306.380955 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 4 -046-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2