لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (16)
تالیف (67)
ترجمه (2)
تهران (48)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در گردشگری: Important information: safety, health, ...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 38000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
2- راهبردهای دستیابی به توسعه گردشگری روستایی پایدار از منظر طراحی کالبدی در منطقه کوهستانی دنا - روستای خفر
نويسنده:حمیدرضا صباغی ؛ ويراستار:سیدعلی فخر - اندیشه امروز - دیویی: 955.936 - 114 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 4 -5-95424-964-978 انتخاب
3- گردشگری در ایران: عملکرد و چالش‌ها 79 - 1376: بررسی عملکرد بخش و سازمان ایرانگردی و جهانگردی
نويسنده:وحید سینایی - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - دیویی: 955.0042 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 964-91025-4-X انتخاب
4- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در گردشگری: Important information: safety, health, ...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد ؛ زيرنظر:امیرعلی آریان - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 38000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
5- راهنمای گردشگری ایران
تدوين: واحد تدوین کتاب نشر برگا - برگا - دیویی: 955.0042 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 150000 ریال - 8 -41-6551-600-978 انتخاب
6- سابقه برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران
نويسنده:مسعود معصومی - سمیرا - دیویی: 338.4791 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 22000 ریال - 0 -17-8955-964-978 انتخاب
7- تعاریف، مفاهیم، جاذبه‌ها و مسیرهای گردشگری با علایق ویژه در ایران
نويسنده:محمدشریف ملک‌زاده - ایرانیکا - دیویی: 955.0042 - 426 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 95000 ریال - 1 -8-90529-600-978 انتخاب
8- راهنمای گردشگری کاشان
نويسنده:حسن زنده‌دل - ایرانگردان - دیویی: 955.9362 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 65000 ریال - 7 -48-6635-964-978 انتخاب
9- مجموعه مقالات ایرانگردی و جهانگردی
گردآورنده:زهرا حافظ ؛ ويراستار:سیدعلی‌اکبر نوری‌زمان‌آبادی - جستجو سپاهان - دیویی: 915.513 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 6 -9-95048-964-978 انتخاب
10- سفر و گردشگری = Travel and tourism دانستنیهای مهم: ایمنی، بهداشتی، فرهنگی و سرگرمیهای علمی در...
نويسنده: سلطانزاده ؛ زيرنظر:بهزاد مهرکیش‌نیا ؛ زيرنظر:رضا راعی‌فرد - نخست - دیویی: 338.4791 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 98000 ریال - 9 -7-93896-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7