لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (7)
تالیف (13)
ترجمه (6)
تهران (18)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فتونیک
نويسنده:حسن کاتوزیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 344 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 300 نسخه - 260000 ریال - 0 -273-463-964-978 انتخاب
2- فتونیک
نويسنده:حسن کاتوزیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 394 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 100 نسخه - 220000 ریال - 5 -319-463-964-978 انتخاب
3- بلورهای فوتونیک "قالبی برای شارش نور"
نويسنده:جان‌دی جونوپولوس ؛ نويسنده:رابرت‌دیوید مید ؛ نويسنده:جوشان وین - دانشگاه شهید چمران - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -59-8659-964-978 انتخاب
4- اصول فوتونیک
نويسنده:بها‌ای‌ای صالح ؛ نويسنده:مالوین‌کارل تیچ ؛ مترجم:محمود نیکوفرد - دانشگاه کاشان - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 8 -14-6898-600-978 انتخاب
5- فتونیک (II)
نويسنده:حسن کاتوزیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 300 نسخه - 90000 ریال - 5 -319-463-964-978 انتخاب
6- مبانی فتونیک
نويسنده:بها‌ای‌ای صالح ؛ نويسنده:مالوین‌کارل تیچ ؛ مترجم:محمدصادق ابریشمیان - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 686 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 350000 ریال - 5 -83-6383-600-978 انتخاب
7- سوالات بخش اول رشته فوتونیک کد 2239 با پاسخ تشریحی دکتری 97
گردآورنده: دپارتمان فوتونیک مدرسان برتر - مدرسان برتر - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -1672-07-600-978 انتخاب
8- نمونه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته فوتونیک (بخش سوم) کارشناسی ارشد
نويسنده: دپارتمان فوتونیک مدرسان برتر - مدرسان برتر - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 143000 ریال - 0 -313-371-600-978 انتخاب
9- کریستال‌های فوتونی: افزاره‌ها، فیبرها، نانوساختارها، و حسگرها
نويسنده:سعید علیائی ؛ نويسنده:احمد محب‌زاده‌بهابادی ؛ نويسنده:نصرت‌الله گرانپایه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -64-6594-600-978 انتخاب
10- فتونیک I
نويسنده:حسن کاتوزیان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 300 نسخه - 28500 ریال - 7 -273-463-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2