لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (10)
تالیف (4)
ترجمه (11)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چپ‌دستی کودک: موهبت آسمانی
نويسنده:علی‌اصغر فیاض - کتاب زمان - دیویی: 152.335 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 8 -32-6380-964 انتخاب
2- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 17000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
3- از ایده تا طرح: طراحی مرکز تحقیقاتی و فرهنگی افراد چپ دست با رویکرد استاندارد سازی
نويسنده:نسیم خرقانی ؛ نويسنده:محمد شجاعی - مادنقش - دیویی: 152.335 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -2-96694-600-978 انتخاب
4- چپ‌دست‌ها بدانند: چپ‌دستی، یک صفت مفید
نويسنده:هنگامه علی‌بیک ؛ نويسنده:سیدعبدالحمید انگجی - فیروزه - دیویی: 152.335 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 210000 ریال - 9 -70-6542-964-978 انتخاب
5- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8500 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
6- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 33000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
7- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 11500 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
8- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 16000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
9- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 29000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
10- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 22000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2