لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(712)
چاپ مجدد (467)
تالیف (985)
ترجمه (194)
تهران (875)
شهرستان (304)
كودك و نوجوان (1169)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (1179) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چند گام تا نوشتن: تمرین‌های آماده‌سازی برای خواندن و نوشتن (کتاب زبان‌آموزی پیش از دبستان)
نويسنده:جمال‌الدین اکرمی ؛ نقاش:وحید اسلامی‌عرب ؛ نقاش:فائزه آیتی - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 372.6 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -21-8315-964 انتخاب
2- حیوانات جنگل سبز
نويسنده:پیام آزادفدا - آئینه دانش - دیویی: 591 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 15000 ریال - 6 -134-215-600-978 انتخاب
3- ابزارها
گردآورنده:ستاره ساجدی - چکه،شهر قلم - دیویی: 372.4 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 1 -30-5935-600-978 انتخاب
4- گل‌ها
گردآورنده:ستاره ساجدی - شهر قلم،چکه - دیویی: 372.4 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -52-2970-964-978 انتخاب
5- لاکی و یک دوچرخه
شاعر:مریم اربابیان ؛ تصويرگر:وحید ایزدی - مرسل - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 9 -226-972-964-978 انتخاب
6- طبیعت
نويسنده:شی پیکتال ؛ مترجم:نفیسه محمدی ؛ ويراستار:مجید عمیق - مهاجر - دیویی: 508 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 6 -105-225-964-978 انتخاب
7- حیوانات اهلی
طراح:مهتاب یعقوبی - پیام مشرق - دیویی: 591 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 8 -86-8050-964-978 انتخاب
8- آموزش اعداد (فارسی)
نويسنده:عبدالرضا قیصری - معیار علم - دیویی: 513 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -81-5461-600-978 انتخاب
9- من و حمام
زيرنظر: واحد ترجمه و ویرایش کتابهای بنفشه ؛ نقاش:دیوید کراسلی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 372.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 11000 نسخه - 8000 ریال - 0 -957-417-964-978 انتخاب
10- آموزش تصویری حروف انگلیسی: حرف O
نويسنده:زهرا احمدی‌بغدادآبادی ؛ نويسنده:خدیجه احمدی‌بغدادآبادی - اندیشه و فرهنگ جاویدان - دیویی: 428.1 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -44-6386-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 118