لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(126)
چاپ مجدد (322)
تالیف (426)
ترجمه (22)
تهران (376)
شهرستان (72)
كودك و نوجوان (312)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (448) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وسایل نقلیه هوایی
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3500 ریال - 3 -34-6742-964 انتخاب
2- چیستان و معما
تهيه و تنظيم:محسن قاسم‌زاده - اسماءالزهرا - دیویی: 398.6 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 45000 ریال - 8 -27-6856-600-978 انتخاب
3- مکان‌ها
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 1500 ریال - 6 -34-6003-964 انتخاب
4- چیستان‌ها: حیوانات
گردآورنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ نقاش:هدی حدادی - نشر مهاجر - دیویی: 793.2 - 24 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 4000 ریال - 1 -67-5943-964 انتخاب
5- چیستان‌های اسلامی
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - دیویی: 793.2 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 10000 ریال - 7 -451-192-964-978 انتخاب
6- خودروها
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 2500 ریال - 4 -11-6742-964 انتخاب
7- وسایل نقلیه
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1387 - 5000 ریال - 4 -35-6003-964 انتخاب
8- مکان‌ها
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 6 -34-6003-964 انتخاب
9- حیوانات اهلی
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ نقاش:محسن حسن‌پور - نشر افق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 19 سال 1397 - 80000 ریال - 0 -13-6742-964-978 انتخاب
10- چیستان
نويسنده:علیرضا قربانی ؛ ويراستار:فاطمه جعفری ؛ زيرنظر:لیلا سلیمانی - خیام آزمون - دیویی: 793.2 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 12500 ریال - 3 -09-5566-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45