لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(120)
چاپ مجدد (298)
تالیف (405)
ترجمه (13)
تهران (350)
شهرستان (68)
كودك و نوجوان (295)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (418) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چیستان
نويسنده:ناصر نثار - یاران علم و دانش - دیویی: 793.2 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -16-8641-964-978 انتخاب
2- خودروها
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -11-6742-964 انتخاب
3- چیستان و معما
به‌اهتمام:علی تیموری - تیموری - دیویی: 793.2 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1397 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 9 -7-91378-600-978 انتخاب
4- گنجینه چیستان‌های آسمانی: شامل چیستان‌های قرآنی و اسلامی با پاسخ، شرح و توضیحات لازم
نويسنده:حسین جوان‌مهر ؛ ويراستار:طاهره عمرانی - لوح‌نگار - دیویی: 297.15 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 8 -6-96609-964 انتخاب
5- وسایل نقلیه
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1386 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -35-6003-964 انتخاب
6- میوه‌ها
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 8 -33-6003-964 انتخاب
7- میوه‌ها
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1388 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -33-6003-964 انتخاب
8- چیستان‌ها: گیاهان و سبزیجات
گردآورنده:محمود مشرف‌آزادتهرانی ؛ نقاش:هدی حدادی - نشر مهاجر - دیویی: 793.2 - 24 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 15000 ریال - 964-5943-68-X انتخاب
9- شغل‌ها
شاعر:اسدالله شعبانی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 10000 نسخه - 2500 ریال - 964-6003-32-X انتخاب
10- دنگ و دنگ، شعر و رنگ (6 جلد در یک مجلد)
شاعر:مریم اسلامی ؛ تصويرگر:محسن حسن‌پور - قدیانی - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 5 -177-251-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42