لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5235)
چاپ مجدد (5571)
تالیف (9920)
ترجمه (886)
تهران (7100)
شهرستان (3706)
كودك و نوجوان (10691)
كمك درسی و آموزشی (63)

تعداد یافت شده (10806) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حواستو جمع کن: آموزش مفاهیم علوم، شناخت و طبقه‌بندی جانوران
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:پیروز حکیم‌زاده - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 5 - رحلی - چاپ 1 سال 1367 - 200 ریال - انتخاب
2- حواستو جمع کن
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ نقاش:پیروز حکیم‌زاده - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - جلد 2 - رحلی - چاپ 1 سال 1367 - 170 ریال - انتخاب
3- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 80 ریال - انتخاب
4- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 80 ریال - انتخاب
5- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 80 ریال - انتخاب
6- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 80 ریال - انتخاب
7- آموزش الفبا
نويسنده:اعظم نورالهی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 4fa1 - 32 صفحه - وزیری - چاپ 8 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
8- حواستو جمع کن
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ نقاش:پیروز حکیم‌زاده - موسسه‌ نشر و تحقیقات‌ ذکر،کتابهای‌ قاصدک - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1368 - 230 ریال - انتخاب
9- آموزش الفبا
نويسنده:اعظم نورالهی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 4fa1 - 32 صفحه - جلد 1 - چاپ 9 سال 1368 - 200 ریال - انتخاب
10- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1362 - 1 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1081