لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4755)
چاپ مجدد (5142)
تالیف (9089)
ترجمه (808)
تهران (6601)
شهرستان (3296)
كودك و نوجوان (9802)
كمك درسی و آموزشی (48)

تعداد یافت شده (9897) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حواستو جمع کن: آموزش مفاهیم علوم، شناخت و طبقه‌بندی جانوران
نويسنده:فهیمه سیدناصری ؛ تصويرگر:پیروز حکیم‌زاده - ذکر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - (در12جلد ) - جلد 1 - رحلی - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
2- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 50000 نسخه - 80 ریال - انتخاب
3- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 50000 نسخه - 80 ریال - انتخاب
4- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 50000 نسخه - 80 ریال - انتخاب
5- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1368 - 50000 نسخه - 80 ریال - انتخاب
6- آموزش الفبا
نويسنده:اعظم نورالهی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 4fa1 - 32 صفحه - وزیری - چاپ 8 سال 1368 - 30000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
7- آموزش الفبا
نويسنده:اعظم نورالهی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 4fa1 - 32 صفحه - جلد 1 - چاپ 9 سال 1368 - 30000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
8- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1362 - 1 ریال - انتخاب
9- آموزش الفبا
- نادری - دیویی: 4fa1 - 66 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1364 - 10000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
10- رنگ‌آمیزی حیوانات و نقاشی کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 750 - 8 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 5 سال 1365 - 15000 نسخه - 60 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 990