لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5101)
چاپ مجدد (5350)
تالیف (9586)
ترجمه (865)
تهران (6877)
شهرستان (3574)
كودك و نوجوان (10342)
كمك درسی و آموزشی (60)

تعداد یافت شده (10451) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بگو که شغل من چیه؟ (آشنایی با مشاغل)
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:نسترن طارمی - سایه‌گستر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 2 -150-502-964-978 انتخاب
2- یک روز با آقای پلیس
نويسنده:مندی راس ؛ مترجم:تهمینه آقامحمدعلی‌کرمانی ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق - دیویی: 793.7 - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6000 ریال - 964-8050-18-X انتخاب
3- یک روز با آقای آتش‌نشان
نويسنده:مندی راس ؛ مترجم:تهمینه آقامحمدعلی‌کرمانی ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق - دیویی: 793.7 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6000 ریال - 1 -17-8050-964 انتخاب
4- یک روز با خانم دکتر
نويسنده:مندی راس ؛ مترجم:تهمینه آقامحمدعلی‌کرمانی ؛ ويراستار:راحله عابدین‌نیا - پیام مشرق - دیویی: 793.7 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6000 ریال - 3 -16-8050-964 انتخاب
5- هوپی و حیوانات (رنگ‌آمیزی)
شاعر:مرضیه جوکار ؛ تصويرگر:سارا مظلوم - ندای شریف - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3500 ریال - 3 -63-8670-964 انتخاب
6- ما شکل همدیگه‌ایم همراه با رنگ‌آمیزی
شاعر:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 9 -97-6905-964-978 انتخاب
7- آشنایی با ورزشها همراه با رنگ‌آمیزی
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 6 -85-6905-964-978 انتخاب
8- ما شکل همدیگه‌ایم همراه با رنگ‌آمیزی
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 6 -98-6905-964-978 انتخاب
9- آشنایی با حیوانات (آبزیان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 7 -91-6905-964-978 انتخاب
10- آشنایی با حیوانات (پستانداران)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 9 -84-6905-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1046