لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (0)
تالیف (22)
ترجمه (5)
تهران (22)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گسترش پوشش تامین اجتماعی به خویش‌فرمایان
نويسنده:علی حسن‌زاده - نرم‌افزاری هامون - دیویی: 368.2 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 0 -7-90981-600-978 انتخاب
2- عوامل بهبود کیفیت خدمات: مطالعه موردی در دفاتر خدمات بیمه
نويسنده:مینا علوی - ذره‌بین - دیویی: 368.382 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 3 -82-6136-964-978 انتخاب
3- حقوق تامین اجتماعی
نويسنده:مجتبی همتی - دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری - دیویی: 344.5501 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -2-97741-600-978 انتخاب
4- بیمه درمان پایه: اصول کلی، ساختار، پوشش و مقررات
نويسنده:حسین زارع - سازمان بیمه خدمات درمانی،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 368.382 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 964-8952-06-X انتخاب
5- درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی: نقد قانون تامین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی
نويسنده:سیدعزت‌الله عراقی ؛ نويسنده:حسن بادینی ؛ نويسنده:مهدی شهابی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 368.4 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -37-6923-964-978 انتخاب
6- اصول تامین اجتماعی
نويسنده:زینب عصمتی ؛ نويسنده:آسیه ملکان - نیاز دانش - دیویی: 368.4 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 100000 ریال - 5 -15-8906-600-978 انتخاب
7- حقوق تامین اجتماعی
نويسنده:محمدرضا مجتهدی - آیدین،یانار - دیویی: 368.4 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 4 -23-5871-600-978 انتخاب
8- در پی یافتن اعتمادی نو
گردآورنده:ریچارد لوینسکی ؛ گردآورنده:رادی مک‌کینون ؛ مترجم:سیاوش مریدی - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 368.4 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 500 نسخه - 30000 ریال - 5 -64-6923-964-978 انتخاب
9- اصول نوین مدیریت بیمه (ارتباط بانک - بیمه - سیستم‌های مستمری)
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:ثمر مظهری ؛ نويسنده:حسن فارسیجانی - گسترش علوم نوین - دیویی: 368 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -5-95864-600-978 انتخاب
10- تامین مالی در نظام تامین اجتماعی
مترجم:حسین مشیری‌تبریزی ؛ مترجم:علی ماهر - موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی - دیویی: 368.4 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 500 نسخه - 20000 ریال - 2 -49-6923-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3