لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(358)
چاپ مجدد (410)
تالیف (498)
ترجمه (270)
تهران (557)
شهرستان (211)
كودك و نوجوان (86)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (768) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاثیر آموزش راهبردهای مرور ذهنی (نگهدارنده و بسط دهنده) و سازمان‌دهی بر مشکلات ...
نويسنده:مجید یوسفی‌لویه - ثارالله - دیویی: 371.9 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 7500 ریال - 5 -17-5746-964 انتخاب
2- حافظه‌ی کلمات (تکنیک‌های آسان و سریع به خاطرسپاری کلمات)
نويسنده:مرتضی جاوید ؛ نويسنده:مریم نظرزاده - جاودان خرد - دیویی: 153.14 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 0 -35-6030-964-978 انتخاب
3- حفظ آسان فرمول‌ها
نويسنده:مرتضی جاوید - فریور - دیویی: 153.14 - 62 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -72-5399-600-978 انتخاب
4- تقویت حافظه
نويسنده:آلبرت مورسل ؛ نويسنده:آینسلی میرز ؛ مترجم:هوشیار رزم‌آزما - نوبخت،سپنج - دیویی: 153.14 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 3 -2-92423-964-978 انتخاب
5- معجزه تقویت مهارتهای یادگیری
نويسنده:رجینا هلیر ؛ نويسنده:کارل رابینسون ؛ نويسنده:فیلیس شرود - بصیر - دیویی: 371.30281 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 2 -60-8544-964-978 انتخاب
6- حافظه و یادگیری: کتاب آموزش و تمرین در 24 جلسه
نويسنده:تارا رضاپور ؛ نويسنده:حامد اختیاری ؛ تصويرگر:نعیم تدین - مهرسا - دیویی: 153.12 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 3000 نسخه - 170000 ریال - 2 -1-98594-600-978 انتخاب
7- آموزش تندخوانی مطالعه صحیح و تقویت حافظه
نويسنده:بتول محمدی ؛ مقدمه:محسن ایمانی‌نائینی ؛ ويراستار:عالمه محمدی - راه - دیویی: 4fa8.43 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1500 نسخه - 98000 ریال - 2 -096-272-600-978 انتخاب
8- روان‌شناسی حافظه فعال (شناخت و بهبود آن)
نويسنده:نواب کاظمی ؛ نويسنده:وحید رسول‌زاده - آوای نور - دیویی: 153.12 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -384-309-600-978 انتخاب
9- مهارت‌های فکرکردن
نويسنده:شری‌پاپ راکی ؛ مترجم:پرویز امینی - مدرسه - دیویی: 370.157 - 80 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -148-385-964 انتخاب
10- حفظ آسان واژگان انگلیسی
نويسنده:مرتضی جاوید - فریور - دیویی: 153.14 - 106 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -68-5399-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 77