لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (41)
تالیف (81)
ترجمه (0)
تهران (79)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (81)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سئوالات کنکور 93 رشته سازه‌های آبی (کد 2428) با پاسخ‌های تشریحی دکتری
نويسنده: دپارتمان کشاورزی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 627.076 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 64200 ریال - 8 -0021-07-600-978 انتخاب
2- هیدرولیک (مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده)
نويسنده:حسین فراهانی ؛ زيرنظر:ساسان امیرافشاری ؛ ويراستار:آروین ابراهیم‌خانلو - قلم داور - دیویی: 627.076 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 0 -52-5246-600-978 انتخاب
3- هیدرولیک
گردآورنده:محمدرضا اکبری - سنجش و دانش - دیویی: 627.076 - 98 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -347-232-600-978 انتخاب
4- هیدرولیک (مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده)
نويسنده:حسین فراهانی ؛ زيرنظر:ساسان امیرافشاری ؛ ويراستار:آروین ابراهیم‌خانلو - قلم داور - دیویی: 627.076 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 0 -52-5246-600-978 انتخاب
5- هیدرولیک
نويسنده:ساسان امیرافشاری ؛ نويسنده:حسین فراهانی ؛ نويسنده:زهرا آهنگر - موسسه انتشارات سری عمران قلم داور،سیمای دانش - دیویی: 627.076 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2200 نسخه - 210000 ریال - 2 -61-5246-600-978 انتخاب
6- هیدرولیک: گروه مهندسی عمران
نويسنده:حامد مفید ؛ زيرنظر:امید روشناس ؛ ويراستار:محمد صفرپناه - مهر سبحان - دیویی: 627 - 190 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -793-164-964-978 انتخاب
7- هیدرولیک و هیدرولیک انهار ارشد
گردآورنده: گروه مولفین انتشارات راه دکتری - راه دکتری - دیویی: 627.076 - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 350000 ریال - 9 -74-7751-600-978 انتخاب
8- هیدرولیک (ویژه آزمون‌های کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد)
نويسنده:علی داننده‌مهر - دیباگران ‌تهران - دیویی: 627 - 612 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 112500 ریال - 8 -018-124-600-978 انتخاب
9- هیدرولیک: ویژه گروه فنی - مهندسی شامل شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی ...
نويسنده:طاهره احمدی - علوی فرهیخته - دیویی: 627.076 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 0 -300-169-964-978 انتخاب
10- هیدرولیک
گردآورنده:سعید سعیدی‌پور - سنجش و دانش - دیویی: 627.076 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -189-232-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9