لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزادی در خانواده
نويسنده:مسعود شایق ؛ نويسنده:نگین بستاک - راشدین - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -533-361-600-978 انتخاب
2- خانواده، دین‌مداری و سلامت: مجموعه مقالات ارائه شده در: همایش روز جهانی خانواده اردیبهشت ماه 1383
تدوين:بهروز محمدقلیها ؛ تدوين:مجتبی رضانژاد ؛ تدوين:هرمز اعزی - انجمن اولیاء و مربیان - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 3 -160-451-964 انتخاب
3- مجموعه مقالات مسائل پیرامونی خانواده
نويسنده:عشرت شایق - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی‌ نور دانش - 64 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 6 -177-413-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1