لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (21)
تالیف (38)
ترجمه (1)
تهران (32)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساختار شهر و برون شهرهای کهن
نويسنده:هوشنگ رسولی - نوید شیراز - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 4 -773-358-964-978 انتخاب
2- معماری شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان
نويسنده:محمدرضا تقوی‌نژاددیلمی ؛ ويراستار:مریم معصومی - یساولی - 186 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 1 -038-306-964-978 انتخاب
3- دانشنامه هنر و معماری جهان و اسلام
نويسنده:محمد نجاری‌سهل‌آباد - خاتم - 846 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 5 -38-7807-600-978 انتخاب
4- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 256 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -026-530-964-978 انتخاب
5- شهرهای ساسانی
نويسنده:رضا مهرآفرین - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -994-530-964-978 انتخاب
6- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 260 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 500 نسخه - 27500 ریال - 3 -026-530-964-978 انتخاب
7- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 500 نسخه - 24500 ریال - 3 -026-530-964-978 انتخاب
8- شهرسازی معاصر ایران
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -6022-03-964-978 انتخاب
9- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 500 نسخه - 25000 ریال - 6 -026-530-964 انتخاب
10- دانشنامه هنر و معماری جهان و اسلام
نويسنده:محمد نجاری‌سهل‌آباد - خاتم - 400 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 2 -39-7807-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4