لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (23)
تالیف (41)
ترجمه (1)
تهران (34)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محله‌های شهری در ایران
نويسنده:علی خاکساری ؛ نويسنده:امیر شکیبامنش ؛ نويسنده:مهشید قربانیان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 7 -305-426-964 انتخاب
2- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 374 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 49000 ریال - 0 -027-530-964-978 انتخاب
3- شهرسازی ایرانی
نويسنده:امیرحسین فلکیان - بی‌زمان - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 0 -26-6725-600-978 انتخاب
4- شهرسازی معاصر ایران 1342 - 1392
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200 نسخه - 190000 ریال - 4 -6022-03-964-978 انتخاب
5- دانش‌نامه هنر و معماری ایرانی بر اساس فرهنگ هنر گروو
مترجم:صالح طباطبایی - فرهنگستان هنر،موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - 800 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 690000 ریال - 4 -170-232-964-978 انتخاب
6- شهرهای ساسانی
نويسنده:رضا مهرآفرین - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150 نسخه - 130000 ریال - 5 -994-530-964-978 انتخاب
7- جایگاه بازار در شکل‌گیری استخوان‌بندی شهرهای ایرانی اسلامی
نويسنده:سینا جنگجو ؛ زيرنظر:علیرضا صادقی ؛ زيرنظر:مهسا شعله - مرجع علم - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -33-8265-600-978 انتخاب
8- نگاهی بر تاریخ شهر و شهرسازی ایران
نويسنده:محمدرضا ضمیری ؛ نويسنده:سیدمهدی مسعودی - حایر - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 2 -20-7209-600-978 انتخاب
9- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 628 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 100 نسخه - 200000 ریال - 0 -027-530-964-978 انتخاب
10- تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا سلسله‌ی قاجار
نويسنده:جهانشاه پاکزاد ؛ محقق:وحیده ابراهیم‌نیا ؛ محقق:آرزو بشارتی‌زاده - آرمان شهر - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 255000 ریال - 4 -00-6248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5