لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (25)
تالیف (44)
ترجمه (1)
تهران (37)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا سلسله‌ی قاجار
نويسنده:جهانشاه پاکزاد ؛ محقق:وحیده ابراهیم‌نیا ؛ محقق:آرزو بشارتی‌زاده - آرمان شهر - 626 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 158000 ریال - 4 -00-6248-600-978 انتخاب
2- نگاهی بر تاریخ شهر و شهرسازی ایران
نويسنده:محمدرضا ضمیری ؛ نويسنده:سیدمهدی مسعودی - حایر - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 2 -20-7209-600-978 انتخاب
3- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 17500 ریال - 6 -026-530-964 انتخاب
4- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 236 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 100 نسخه - 140000 ریال - 3 -0641-02-600-978 انتخاب
5- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 500 نسخه - 70000 ریال - 0 -027-530-964-978 انتخاب
6- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 500 نسخه - 25000 ریال - 6 -026-530-964 انتخاب
7- شهر ایرانی: ایران باستان
نويسنده:محمد مسعود ؛ نويسنده:محمدرضا ضمیری - آذرخش - 200 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 250000 ریال - 0 -05-6034-622-978 انتخاب
8- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 4 -027-530-964 انتخاب
9- معماری شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان
نويسنده:محمدرضا تقوی‌نژاددیلمی ؛ ويراستار:مریم معصومی - یساولی - 186 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 1 -038-306-964-978 انتخاب
10- تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا سلسله‌ی قاجار
نويسنده:جهانشاه پاکزاد ؛ محقق:وحیده ابراهیم‌نیا ؛ محقق:آرزو بشارتی‌زاده - آرمان شهر - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 580000 ریال - 4 -00-6248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5