لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (22)
تالیف (40)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 500 نسخه - 70000 ریال - 0 -027-530-964-978 انتخاب
2- ساختار شهر و برون شهرهای کهن
نويسنده:هوشنگ رسولی - نوید شیراز - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 4 -773-358-964-978 انتخاب
3- تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران از آغاز تا سلسله‌ی قاجار
نويسنده:جهانشاه پاکزاد ؛ محقق:وحیده ابراهیم‌نیا ؛ محقق:آرزو بشارتی‌زاده - آرمان شهر - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 580000 ریال - 4 -00-6248-600-978 انتخاب
4- تاریخچه معماری در عمران و شهرسازی
نويسنده:ولی‌اله اسماعیلی‌درکه - چشم ساعی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -12-8419-600-978 انتخاب
5- جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران
گردآورنده:حسن اصانلو ؛ گردآورنده:امیرحسین رستمی‌زاده - موسسه آموزش عالی سوره - 268 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1200 نسخه - 60000 ریال - 4 -1-91432-600-978 انتخاب
6- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 500 نسخه - 24500 ریال - 3 -026-530-964-978 انتخاب
7- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 260 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 500 نسخه - 32500 ریال - 3 -026-530-964-978 انتخاب
8- معماری شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان
نويسنده:محمدرضا تقوی‌نژاددیلمی ؛ ويراستار:مریم معصومی - یساولی - 186 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 1 -038-306-964-978 انتخاب
9- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 374 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 49000 ریال - 0 -027-530-964-978 انتخاب
10- نخستین شهرهای فلات ایران
نويسنده:سیدمنصور سیدسجادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 41000 ریال - 0 -027-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5