لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(200)
چاپ مجدد (109)
تالیف (309)
ترجمه (0)
تهران (262)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (309) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جزای نقدی از منظر قوانین جزایی سابق
- پارسیان کتاب - دیویی: 345.55 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 390000 ریال - 8 -29-6324-622-978 انتخاب
2- قانون مجازات اسلامی
تدوين:فاطمه ایوبی‌فر - ایوبی‌فر - دیویی: 345.55 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 3 -5-91349-600-978 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی
به‌اهتمام:احمد حیدری - خط سوم - دیویی: 345.55 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -72-8039-964-978 انتخاب
4- تطبیق مجازات معاونت حدود در قانون مجازات اسلامی 1392 و 1370
نويسنده:امین حدادی‌نیاولی - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 345.55 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 8 -090-465-600-978 انتخاب
5- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) همراه با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اعمال آخرین اصلاحات قانون تشدید...
تدوين:فهیم مصطفی‌زاده - خرسندی - دیویی: 345.55 - 448 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -263-114-600-978 انتخاب
6- قانون جدید مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات مصوب 1392/2/1 تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده - جرایم رایانه‌ای
تدوين:اسماعیل نوری ؛ تدوين:بشیر ارمندئی ؛ ويراستار:فاروق امینی - نیک ملکی - دیویی: 345.55 - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 108000 ریال - 3 -48-5192-600-978 انتخاب
7- بررسی مبانی، شرایط و آثار جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
نويسنده:سیده‌سعیده موسوی‌سارسری - جیسا - دیویی: 297.375 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -94-7358-600-978 انتخاب
8- شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی حدود شامل: سب‌النبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض
نويسنده:عباس زراعت ؛ ويراستار:امید متقی‌اردکانی ؛ ويراستار:حسین مفضل‌جهرمی - جاودانه،جنگل - دیویی: 345.55 - 506 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -355-158-600-978 انتخاب
9- قانون مجازات اسلامی نمودار درختی (به انضمام قوانین خاص)
نويسنده:حسین زینالی - چراغ دانش - دیویی: 345.55 - 478 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -14-7654-600-978 انتخاب
10- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
نويسنده:محمدرضا واعظی‌نژاد - جاودانه،جنگل - دیویی: 345.55 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -596-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31