لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (26)
تالیف (47)
ترجمه (12)
تهران (54)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مطالعه جرم‌شناختی احزاب در جرایم سیاسی
نويسنده:بابک اصلانی - آیین دادرسی - دیویی: 345.550231 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 4 -40-7032-600-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی احزاب سیاسی (مطالعه‌ای در مورد گرایشهای الیگارشی در دموکراسیها)
نويسنده:روبرت میشلس ؛ مترجم:احمد نقیب‌زاده ؛ ويراستار:مهدی عباسی - نشر قومس - دیویی: 324.2 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 13000 ریال - 7 -61-5516-964 انتخاب
3- جهان‌بینی و نقش آن در احزاب
نويسنده:اسدالله بادامچیان - اندیشه ناب - دیویی: 324.2 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 9 -2-95112-964 انتخاب
4- حزب و توسعه سیاسی
نويسنده:سیدحسین حسینی - آمن - دیویی: 324.2 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5200 ریال - 8 -3-92054-964 انتخاب
5- جهان‌بینی و نقش آن در احزاب
نويسنده:اسدالله بادامچیان - اندیشه ناب - دیویی: 324.2 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 11000 ریال - 8 -22-9511-600-978 انتخاب
6- آشنایی با علم سیاست: مکتب‌های سیاسی و نهادهای بین‌المللی
نويسنده:عقیل پورکیوان - اخوان - دیویی: 320 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 25000 ریال - 6 -17-8586-964-978 انتخاب
7- جهان‌بینی و نقش آن در احزاب
نويسنده:اسدالله بادامچیان - اندیشه ناب - دیویی: 324.2 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 11000 ریال - 9 -2-95112-964 انتخاب
8- روان‌شناسی اجتماعی رفتار حزبی: "مطالعه‌ی موردی - یونان"
نويسنده:آنا تریاندافیلیدو - مرندیز - دیویی: 334.2 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 9 -54-9921-964-978 انتخاب
9- مشکلات احزاب در ایران
نويسنده:اسلام دست‌گذار - راه دکتری،گروه آموزشی مدرس - دیویی: 955.0840452 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -342-241-622-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی انتخاب
نويسنده:عباس محمدی‌اصل - حق‌شناس - دیویی: 324.6 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 140000 ریال - 9 -93-5228-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6