لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فواید سونا
نويسنده:معصومه فکوریان - آشیانه کتاب - دیویی: 613.41 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 9 -47-6070-964-978 انتخاب
2- سونا و اثرات شگفت‌انگیز آن
نويسنده:خلیل اسماعیل‌زاده - ایلک آی - دیویی: 613.41 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 2 -25-8281-600-978 انتخاب
3- سونا: اصول و روشهای استفاده بهینه، تجهیزات
نويسنده:فالک شایت‌هاور ؛ نويسنده:مارگوت هلمیس ؛ مترجم:نوید پیرایش - طراح - دیویی: 613.41 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 6 -85-7089-964 انتخاب
4- اجرای جزئیات سونای خشک
نويسنده:مرتضی صلواتی ؛ نويسنده:بهتا بصیری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 690.896 - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 49000 ریال - 4 -884-450-964-978 انتخاب
5- سونای فنلاندی: ارمغانی از دنیای کهن
نويسنده:محمد توکلی ؛ ويراستار:مونا راسته - واژه‌نگار - دیویی: 613.41 - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 490000 ریال - 9 -31-8627-600-978 انتخاب
6- سونای خشک
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 690.896 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 6 -83-8974-964-978 انتخاب
7- سونای خشک
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 690.896 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 200000 ریال - 6 -83-8974-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1