لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - دیویی: 362.7 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 350000 ریال - 5 -5-96192-964-978 انتخاب
2- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - دیویی: 362.7 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 40000 ریال - 9 -5-96192-964 انتخاب
3- شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ایجاد شهر دوستدار کودک در شهر تهران‬
نويسنده:ستاره کریمیان - سنجش و دانش - دیویی: 362.7 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -049-469-600-978 انتخاب
4- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - دیویی: 362.7 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 24000 ریال - 5 -5-96192-964-978 انتخاب
5- شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر ایجاد شهر دوستدار کودک در شهر تهران
نويسنده:ستاره کریمیان - سنجش و دانش - دیویی: 362.7 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 2 -049-469-600-978 انتخاب
6- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - دیویی: 362.7 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 23000 ریال - 9 -5-96192-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1