لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (29)
تالیف (39)
ترجمه (32)
تهران (42)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غلبه بر انواع حساسیت
نويسنده:ایزابل تویوس ؛ مترجم:محمود ثابت‌نژاد ؛ ويراستار:زهرا ثابت‌نژاد - مرسل - دیویی: 616.97 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 3 -244-972-964-978 انتخاب
2- آلرژی غذایی و مواد غذایی آلرژی‌زا
نويسنده:عبدالرضا وارسته ؛ نويسنده:رامین قاسمی - پیوند مهر - دیویی: 616.975 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 5 -1-90970-964-978 انتخاب
3- آلرژی غذایی
نويسنده:فریبرز زندیه ؛ نويسنده:شهرام مقصودی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 616.975 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -02-6838-600-978 انتخاب
4- غلبه بر انواع حساسیت
نويسنده:ایزابل تویوس ؛ مترجم:محمود ثابت‌نژاد ؛ ويراستار:زهرا ثابت‌نژاد - مرسل - دیویی: 616.97 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 3 -244-972-964-978 انتخاب
5- آلرژی
نويسنده:صدیقه فلاح - اسماءالزهرا - دیویی: 616.97 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ریال - 2 -16-6856-600-978 انتخاب
6- آلرژیهای شایع: کهیر - التهاب بینی به زبان ساده
نويسنده:احمد محمود‌آبادی - کردگاری - دیویی: 616.97 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -28-2736-964-978 انتخاب
7- آلرژی
نويسنده:صدیقه فلاح - همرازقلم - دیویی: 616.97 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -79-7245-600-978 انتخاب
8- ایمونولوژی پایه: کارکردها و اختلالات دستگاه ایمنی
نويسنده:ابول‌کی. عباس ؛ نويسنده:اندوراچ. لیچمن ؛ مترجم:سوسن کبودانیان‌اردستانی - جامعه‌نگر - دیویی: 616.079 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 49000 ریال - 5 -23-8441-964 انتخاب
9- آلرژی و انواع حساسیتها
نويسنده:رابرت دیویس ؛ مترجم: گروه مترجمان - بابازاده - دیویی: 616.97 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 0 -56-6772-964 انتخاب
10- مروری بر آسم آلرژیک
نويسنده:جعفر مجیدی‌ذوالبنین ؛ نويسنده:زهره بابالو ؛ نويسنده:سیدشمس‌الدین اطهاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه، موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران - دیویی: 616.238 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 99500 ریال - 8 -85-7780-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8