لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (13)
تالیف (7)
ترجمه (25)
تهران (5)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکمله فتح الملهم: شرح صحیح مسلم براساس منابع اهل سنت
نويسنده:محمدتقی عثمانی ؛ مترجم:جواد عصاررودی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 704 صفحه - جلد 12 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 0 -086-247-964-978 انتخاب
2- تکمله فتح الملهم: شرح صحیح مسلم براساس منابع اهل سنت
نويسنده:محمدتقی عثمانی ؛ مترجم:جواد عصاررودی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 612 صفحه - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 4 -132-247-964-978 انتخاب
3- عصمت پیامبر اکرم (ص) از منظر کافی و صحیحین
نويسنده:سجاد سلامی - راه دکتری،سنجش و دانش - دیویی: 297.43 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -74-8641-600-978 انتخاب
4- فتح الملهم شرح صحیح مسلم امام مسلم‌بن حجاج قشیری (ره)
نويسنده:شبیراحمد عثمانی ؛ مترجم:عبدالروف مخلص - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 686 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -017-247-964-978 انتخاب
5- تکمله فتح الملهم: شرح صحیح مسلم براساس منابع اهل سنت
نويسنده:محمدتقی عثمانی ؛ مترجم:جواد عصاررودی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 632 صفحه - جلد 14 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -123-247-964-978 انتخاب
6- سیری در صحیحین: سیر و بررسی در دو کتاب مهم و مدرک اهل سنت (صحیح بخاری - صحیح مسلم) (جلد 1و2)
نويسنده:محمدصادق نجمی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.211 - 584 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 6 سال 1392 - 9 -1365-09-964-978 انتخاب
7- سیری در صحیحین: سیر و بررسی در دو کتاب مهم و مدرک اهل سنت (صحیح بخاری - صحیح مسلم) (جلد 1و2)
نويسنده:محمدصادق نجمی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.211 - 672 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 325000 ریال - 9 -993-195-964-978 انتخاب
8- تکمله فتح الملهم: شرح صحیح مسلم براساس منابع اهل سنت
نويسنده:محمدتقی عثمانی ؛ مترجم:جواد عصاررودی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 698 صفحه - جلد 13 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 5 -122-247-964-978 انتخاب
9- ترجمه فارسی مختصر صحیح مسلم
نويسنده:عبدالعظیم‌بن‌عبدالقوی منذری ؛ مترجم:داود ناروئی - احسان - دیویی: 297.211 - 2072 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -275-349-600-978 انتخاب
10- فتح الملهم شرح صحیح مسلم امام مسلم‌بن حجاج قشیری (ره)
نويسنده:شبیراحمد عثمانی ؛ مترجم:عبدالروف مخلص - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 297.211 - 682 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 150000 ریال - 0 -015-247-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4