لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (4)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قیام باسماچیان
نويسنده:زکی ولیدی‌طوغان ؛ مترجم:علی کاتبی - بنیاد دائره‌المعارف اسلامی - دیویی: 958.40841 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - انتخاب
2- فریاد رهایی: یادداشتها و خاطراتی از قیام قومی - اسلامی باسماچیان در برابر روسهای کمونیست
نويسنده:احمدزکی‌ولیدی طوغان ؛ مترجم:علی کاتبی - کتاب مرجع - دیویی: 958.40841 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -7-90173-600-978 انتخاب
3- قیام باسماچیان
نويسنده:احمدزکی ولیدی ؛ مترجم:علی کاتبی - بنیاد دائره‌المعارف اسلامی - دیویی: 958.40841 - 178 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 2500 نسخه - 800 ریال - انتخاب
4- چالش ملیت در انقلاب بلشویکی: مساله‌ی ترکستان
نويسنده:جلیل یعقوب‌زاده‌فرد - ساوالان ایگیدلری - دیویی: 323.147 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -80-8821-600-978 انتخاب
5- خوارزم سرخ: جنیدخان، بلشویک‌ها و سقوط خانات خیوه 1924 - 1910 م
نويسنده:دوب یاروشوسکی ؛ نويسنده:ان شیهی ؛ نويسنده:میرحسین یکرنگیان - پردیس دانش - دیویی: 955.87 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -039-300-600-978 انتخاب
6- انقلاب و ضدانقلاب در آسیای میانه: شورش باسماچیان، 1917 - 1933
نويسنده:گلندا فریزر ؛ مترجم:کاوه بیات - پردیس دانش - دیویی: 958.40841 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 770 نسخه - 22000 ریال - 5 -7-94990-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1