لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(124)
چاپ مجدد (198)
تالیف (156)
ترجمه (166)
تهران (302)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (58)

تعداد یافت شده (322) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM - IV - TR
نويسنده:حسین آزاد ؛ ويراستار:هدیه افشار - موسسه انتشارات بعثت - 366 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1000 نسخه - 0 -41-5116-600-978 انتخاب
2- آسیب‌شناسی روانی 1
نويسنده:علی نویدیان ؛ نويسنده:محمدرضا عابدی - آبنوس،صبورا - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 59500 ریال - 1 -57-6334-964-978 انتخاب
3- روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 528 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 8 -795-530-964-978 انتخاب
4- آشنایی با مشکلات روانی و اجتماعی شایع در بین کودکان و نوجوانان "ویژه‌ی والدین"
نويسنده:شهرام محمدخانی - طلوع‌ دانش - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2200 ریال - 4 -35-8445-964 انتخاب
5- آسیب‌شناسی روانی (بر اساس DSM-5)
نويسنده:جرالدسی. دیویسون ؛ نويسنده:جان نیل ؛ نويسنده:آن‌ام. کرینگ - نشر ویرایش - 360 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1394 - 500 نسخه - 170000 ریال - 2 -15-6184-964-978 انتخاب
6- آسیب‌های اجتماعی: زمینه‌های بروز و راهکارهای پیشگیری و مقابله
نويسنده:مجید ابهری - پشوتن - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 58000 ریال - 9 -70-7136-964-978 انتخاب
7- روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 548 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 8 -795-530-964-978 انتخاب
8- آسیب‌شناسی روانی: دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی بر اساس DSM-IV-TR
نويسنده:ریچارد هالجین ؛ نويسنده:سوزان‌کراس ویتبورن ؛ مترجم:یحیی سیدمحمدی - نشر روان - 516 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 500 نسخه - 210000 ریال - 9 -13-8345-964 انتخاب
9- روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 3000 نسخه - 55500 ریال - 7 -343-459-964-978 انتخاب
10- آسیب‌شناسی روانی (برمبنای DSM5)
نويسنده:علیرضا محمدی ؛ نويسنده:ریحانه عشقی‌فر ؛ نويسنده:سوسن هدایتی‌دانا - کتابخانه فرهنگ - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -502-155-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33