لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(129)
چاپ مجدد (201)
تالیف (161)
ترجمه (169)
تهران (310)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (60)

تعداد یافت شده (330) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 500 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 4000 نسخه - 57500 ریال - 0 -214-459-964-978 انتخاب
2- روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 528 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 8 -795-530-964-978 انتخاب
3- خوش‌بینی آموخته شده
نويسنده:مارتین‌ای.پی. سلیگمن ؛ مترجم:قربانعلی خدایی - رایین - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 964-92713-5-X انتخاب
4- روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 530 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 3000 نسخه - 71000 ریال - 7 -343-459-964-978 انتخاب
5- کشف و درمان رنجهای اولیه زندگی: روان‌شناسی رنج
نويسنده:آرتور آنو ؛ مترجم:زهرا ادهمی - نشر دایره - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 750 نسخه - 250000 ریال - 9 -35-6839-964-978 انتخاب
6- اصول آسیب‌شناسی روانی (شناخت اختلالات و آسیب‌های روانی)
نويسنده:جان‌کیس نمیا ؛ مترجم:میرمحمدولی مجدتیموری ؛ مترجم:حسین بهرامیان - پیک بهار - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -70-7184-964-978 انتخاب
7- آسیب‌شناسی روانی (بر اساس DSM-5)
نويسنده:جرالدسی. دیویسون ؛ نويسنده:جان نیل ؛ نويسنده:آن‌ام. کرینگ - نشر ویرایش - 360 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 2 -15-6184-964-978 انتخاب
8- روان‌شناسی مرضی کودک با تاکید بر آسیب‌شناسی روانی تحولی کودکی و نوجوانی
نويسنده:اریک‌جی. مش ؛ نويسنده:دیوید.ای ولف ؛ مترجم:پرویز شریفی‌درآمدی - آوای نور - 416 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 260000 ریال - 2 -47-5413-600-978 انتخاب
9- روان‌شناسی مرضی کودک با تاکید بر آسیب‌شناسی روانی تحولی کودکی و نوجوانی
نويسنده:اریک‌جی. مش ؛ نويسنده:دیوید.ای ولف ؛ مترجم:پرویز شریفی‌درآمدی - آوای نور - 416 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 250000 ریال - 2 -47-5413-600-978 انتخاب
10- روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 500 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 964-459-214-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33