لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (194)
تالیف (315)
ترجمه (1)
تهران (284)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (47)

تعداد یافت شده (316) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی
نويسنده:سیدمحمد هاشمی - میزان - دیویی: 342.55023 - 608 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1384 - 70000 ریال - 6 -02-7896-964 انتخاب
2- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
3- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی
نويسنده:سیدمحمد هاشمی - نشر میزان - دیویی: 342.55023 - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1386 - 90000 ریال - 6 -02-7896-964 انتخاب
4- فقه سیاسی: اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)
نويسنده:عباسعلی عمیدزنجانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 342.55023 - 372 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 7 -0923-00-964 انتخاب
5- سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:محمدرضا معین‌فرد - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342.55023 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 16000 ریال - 7 -178-419-964-978 انتخاب
6- قانون اساسی ایران: مشتمل بر مجموعه قوانین اساسی ایران از عهد باستان تا کنون (سه زبانه: پارسی، انگلیسی و فرانسه)
نويسنده:سیدمحمدرضا تابان - نوید شیراز - دیویی: 342.55023 - 320 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 3 -416-192-600-978 انتخاب
7- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 43 سال 1390 - 35000 ریال - 5 -256-423-964-978 انتخاب
8- حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده:قاسم شعبانی - اطلاعات - دیویی: 342.55023 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1388 - 20000 ریال - 5 -256-423-964-978 انتخاب
9- اثر امر به معروف و نهی از منکر در شرع و قانون و تاثیر آن در پیشگیری از جرم
نويسنده:سیدمجتبی طباطبایی‌شیرازانی - آفتاب گیتی - دیویی: 297.3775 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -01-9891-600-978 انتخاب
10- قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:امیرساعد وکیل ؛ نويسنده:پوریا عسکری - مجد - دیویی: 342.55023 - 658 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 330000 ریال - 5 -080-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32