لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(132)
چاپ مجدد (119)
تالیف (239)
ترجمه (12)
تهران (217)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (59)

تعداد یافت شده (251) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:محمدعلی اعلائی‌فرد - جاودانه،جنگل - دیویی: 343.41087 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -558-158-600-978 انتخاب
2- حقوق بازرگانی بین‌المللی
نويسنده:مسعود طارم‌سری - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 341.754 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 0 -085-469-964 انتخاب
3- حقوق بازرگانی ویژه دانشجویان رشته‌های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و ... بر اساس برنامه مصوب شورای ...
نويسنده:فریدون یگانه ؛ نويسنده:بیژن منتظمی - آصال،آریاپژوه - دیویی: 346.5507 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 3 -05-8384-964 انتخاب
4- حقوق بازرگانی "اسناد" گزیده آموزشی
نويسنده:محمد صفری - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 346.55096 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3500 نسخه - 62500 ریال - 7 -101-325-964-978 انتخاب
5- مختصر حقوق تجارت (4-1)
نويسنده:محمدمهدی توکلی - طرح نوین اندیشه - دیویی: 346.5507 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 3 -45-6284-600-978 انتخاب
6- مختصر حقوق تجارت (4-1)
نويسنده:محمدمهدی توکلی - طرح نوین اندیشه - دیویی: 346.5507 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -45-6284-600-978 انتخاب
7- حقوق تجارت: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها
نويسنده:حسن ستوده‌تهرانی ؛ مصحح:سیدعلی سیداحمدی‌سجادی - نشر دادگستر - دیویی: 346.5507 - 456 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1389 - 10000 نسخه - 75000 ریال - 6 -89-6352-964-978 انتخاب
8- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:عبدالحسین شیروی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 343.41087 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 3500 نسخه - 130000 ریال - 3 -815-530-964-978 انتخاب
9- حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا
نويسنده:سیدحسین صفایی ؛ نويسنده:مرتضی عادل ؛ نويسنده:محمود کاظمی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 341 - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 6 -6156-03-964-978 انتخاب
10- حقوق تجارت بین‌الملل
نويسنده:عبدالحسین شیروی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 382 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 75500 ریال - 6 -520-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26