لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(575)
چاپ مجدد (895)
تالیف (1467)
ترجمه (3)
تهران (1373)
شهرستان (97)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (266)

تعداد یافت شده (1470) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تجارت با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ...
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 346.5507 - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 55 سال 1386 - 17000 ریال - 0 -20-8786-964-978 انتخاب
2- قانون تجارت با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ...
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 346.5507 - 360 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 58 سال 1386 - 17000 ریال - 0 -20-8786-964-978 انتخاب
3- حقوق تجارت بین‌الملل: مشارکت تجارتی
نويسنده:حسین خزاعی - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.5507 - 378 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 9 -014-316-600-978 انتخاب
4- حقوق تجارت بازرگانی
نويسنده:شمسی فشخورانی - تایماز - دیویی: 346.5507 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 5 -158-403-600-978 انتخاب
5- مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای قانون تجارت ایران
نويسنده:محمدرضا صفاری - محمدرضا صفاری - دیویی: 346.5507 - 552 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 310000 ریال - 2 -7452-04-600-978 انتخاب
6- قانون تجارت
تدوين:مجید بنکدار ؛ ويراستار:زهرا رهنمازاده ؛ ويراستار:مهرنوش محبوب - نشر اسپادان - دیویی: 346.5507 - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 19000 ریال - 8 -0-95335-964 انتخاب
7- حقوق تجارت (3) بر اساس کتاب حقوق تجارت (جلد سوم) دکتر حسن ستوده‌تهرانی
نويسنده:رضا شهبازی‌راد - سیمیا - دیویی: 346.5507 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 4 -122-177-600-978 انتخاب
8- حقوق تجارت (ویژه دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و بازرگانی)
نويسنده:ربیعا اسکینی ؛ ويراستار:محمد هاتفی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.5507 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 95000 ریال - 4 -0123-02-600-978 انتخاب
9- قانون تجارت (نموداری)
تدوين:رضا بولاغی ؛ تدوين:حبیب‌الله جمادی - چتر دانش - دیویی: 346.5507 - 372 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 125000 ریال - 5 -72-6381-600-978 انتخاب
10- حقوق تجارت به روش ساده (تاجر و شرکت‌های تجاری)
نويسنده:رضا رشیدی‌نسب - مشاهیر دادآفرین - دیویی: 346.5507 - 428 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 250000 ریال - 2 -43-7992-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 147