لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(697)
چاپ مجدد (178)
تالیف (838)
ترجمه (37)
تهران (732)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (48)

تعداد یافت شده (875) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن (در حقوق ایران و فرانسه)
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش - مجد - دیویی: 345.43055 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 150000 ریال - 7 -015-193-600-978 انتخاب
2- بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه و مقایسه آن با دو نظام حقوقی معاصر (فرانسه و انگلستان)
نويسنده:علیرضا معصومی - سخن گستر - دیویی: 297.36 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -707-247-600-978 انتخاب
3- تضامن در اسناد تجاری
نويسنده:سهیل طاهری ؛ ويراستار:محمد روشنی - دانشگاه امام صادق (ع) - دیویی: 346.074 - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 210000 ریال - 3 -356-214-600-978 انتخاب
4- اصول کلی و بنیادین حاکم بر حقوق تفسیر قراردادها در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس
نويسنده:شمیم جهانبخشی - رشد فرهنگ - دیویی: 346.55022 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 3 -89-8530-600-978 انتخاب
5- نظریه جهت در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران‌اسلام رومی، ژرمنی کاومن‌لا
نويسنده:حسن ره‌پیک - اطلاعات - دیویی: 340.2 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5800 ریال - 2 -383-423-964 انتخاب
6- بررسی کیفی و تطبیقی آزادی بیان در سه کشور ایران، انگلیس و امریکا
نويسنده:ارشاد شکری ؛ نويسنده:ابوالفضل میرزاپورارمکی - اسرار علم - دیویی: 323.443 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 7 -0-93832-600-978 انتخاب
7- بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از زنان شاغل در حقوق ایران و فرانسه
نويسنده:ابوذر گلشنی - اساتید دانشگاه،یاد عارف،به‌آوران - دیویی: 331.41250955 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 170000 ریال - 6 -25-8829-600-978 انتخاب
8- ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
نويسنده:حسام ابراهیم‌وند - داد و دانش - دیویی: 345.55 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 6 -17-6886-600-978 انتخاب
9- اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه
نويسنده:رویا مددی‌حمزه‌خانلو - آریان قلم - دیویی: 346 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 7 -16-7346-600-978 انتخاب
10- بررسی تطبیقی کلاهبرداری در (ایران و مصر)
نويسنده:مژگان کثیری - شاپرک سرخ - دیویی: 345.550363 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 135000 ریال - 1 -093-463-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 88