لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(321)
چاپ مجدد (282)
تالیف (602)
ترجمه (1)
تهران (523)
شهرستان (80)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (603) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طلاق چرا؟!
نويسنده:سیدحسن اسعدی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 346.55015 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 13000 ریال - 9 -204-451-964 انتخاب
2- حضانت: حقوق و تکالیف والدین، نفقه و ملاقات فرزند ساده و کاربردی - قابل استفاده عموم
نويسنده:محمدرضا فولادی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550173 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100000 ریال - 0 -493-158-600-978 انتخاب
3- مباحثی از کاربردی‌ترین مسائل حقوقی
نويسنده:علیرضا روستایی - بینش آزادگان - دیویی: 346.5501 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 5 -99-7722-964-978 انتخاب
4- قانون خانواده بانضمام قانون ثبت احوال، قانون امور حسبی قوانین، آیین‌نامه‌ها و آراء وحدت رویه
به‌اهتمام:عارفه مدنی‌کرمانی ؛ مصحح:منوچهر خیرخواه ؛ مصحح:طیبه تاجیک - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55015 - 234 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 40000 ریال - 4 -26-6153-964-978 انتخاب
5- قانون حمایت خانواده در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:حمید ابهری ؛ نويسنده:یاسر معینی‌فر ؛ نويسنده:مهدی درگاهی - طرح نوین اندیشه - دیویی: 346.55015 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 180000 ریال - 1 -78-6284-600-978 انتخاب
6- رویه قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در امور خانواده: طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب در ازدواج
تدوين:محمدرضا زندی ؛ ويراستار:مریم زمانی ؛ ويراستار:سیما عباسی - جنگل،جاودانه - دیویی: 349.55 - 252 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 60000 ریال - 4 -454-981-964-978 انتخاب
7- جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی
نويسنده:امید محمدی - اندیشه سبز نوین،اندیشه عصر - دیویی: 346.55015 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -43-8106-600-978 انتخاب
8- مختصر حقوق خانواده
نويسنده:سیدحسین صفایی ؛ نويسنده:اسدالله امامی - نشر دادگستر - دیویی: 346.55015 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 22000 ریال - 964-6352-09-X انتخاب
9- قانون حمایت خانواده مصوب 1391
تدوين: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 346.55015 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 25000 ریال - 3 -73-7316-600-978 انتخاب
10- عشق و آرامش: کتاب آموزشی طرح ملی آموزش‌های هنگام ازدواج
- اندیشه ماندگار - دیویی: 306.81 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1 -81-8334-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 61