لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (15)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 23000 ریال - 0 -253-103-600-978 انتخاب
2- مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 932.01 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 50000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
3- فکر می‌کنید چرا اهرام مصر را ساختند و سوال‌های دیگری درباره مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 709.32 - 32 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 23000 ریال - 0 -253-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -513-103-600-978 انتخاب
6- می‌دانی چرا اهرام ساخته شدند؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:مهدیه محمدی‌ساروقی ؛ ويراستار:حسن سالاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 932 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 7 -0932-08-964-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 4 -492-323-964 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -513-103-600-978 انتخاب
9- فکر می‌کنید چرا اهرام مصر را ساختند و سوال‌های دیگری درباره مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 932.01 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 22000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 8 -773-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3