لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (17)
تالیف (90)
ترجمه (9)
تهران (99)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 984 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 90000 ریال - 3 -573-423-964-978 انتخاب
2- Abstracta Iranica
- انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - دیویی: 955.0072 - 236 صفحه - (در30جلد ) - جلد 25 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 60000 ریال - 3 -36-7603-964 انتخاب
3- راهنمای کتاب
تهيه و تنظيم:احسان یارشاطر ؛ تهيه و تنظيم:ایرج افشار - سخن - دیویی: 028.105 - 992 صفحه - (در21جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2 -298-372-964-978 انتخاب
4- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1018 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 180000 ریال - 5 -876-423-964-978 انتخاب
5- فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی: 1346-1350 ه.ش
نويسنده:ایرج افشار - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.0072016 - 384 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 1 -649-445-964 انتخاب
6- فرهنگ ایران زمین (جلدهای 5 و 6)
زيرنظر:ایرج افشار - سخن - دیویی: 8fa4.62 - 800 صفحه - (در15جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3 -183-372-964 انتخاب
7- مجموعه مقالات ایران‌شناسی
مترجم:ابوالفضل آزموده - پاسارگاد - دیویی: 955 - 386 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 14900 ریال - 2 -05-6078-964 انتخاب
8- راهنمای کتاب
تهيه و تنظيم:احسان یارشاطر ؛ تهيه و تنظيم:ایرج افشار - سخن - دیویی: 028.105 - 1198 صفحه - (در21جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 8 -296-372-964-978 انتخاب
9- فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی: 1288-1338 ه.ش
نويسنده:ایرج افشار - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.0072016 - 394 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 5 -647-445-964 انتخاب
10- فرهنگ ایران زمین (جلدهای 7 و 8)
زيرنظر:ایرج افشار - سخن - دیویی: 8fa4.62 - 592 صفحه - (در15جلد ) - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1 -184-372-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10