لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرین‌درمانی در آب
نويسنده:جان‌ای بولیو ؛ مترجم:نازیلا اکبرفهیمی ؛ مترجم:آزاده ریاحی - اوسانه - دیویی: 615.853 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 2 -2-90151-600-978 انتخاب
2- تمرین‌درمانی در آب
نويسنده:جان‌ای بولیو ؛ مترجم:نازیلا اکبرفهیمی ؛ مترجم:آزاده ریاحی - اوسانه - دیویی: 615.853 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1200 نسخه - 26000 ریال - 2 -2-90151-600-978 انتخاب
3- تمرین‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:مریم فراهانی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 615.853 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 0 -03-6735-600-978 انتخاب
4- تمرین‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:مریم فراهانی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 615.853 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 64500 ریال - 2 -562-456-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1