لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins - در دانش بهمن - دیویی: 398.60973 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
2- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins - صبح صادق - دیویی: 398.60973 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 15000 ریال - انتخاب
3- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 398.60973 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
4- 101 معمای انگلیسی آمریکایی: درک زبان و فرهنگ از طریق طنز
نويسنده:هری کالیس ؛ مترجم:الهه توتی ؛ تصويرگر:جو کل - سخنوران - دیویی: 428.24 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -505-383-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1