لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(544)
چاپ مجدد (616)
تالیف (1098)
ترجمه (62)
تهران (967)
شهرستان (193)
كودك و نوجوان (1089)
كمك درسی و آموزشی (54)

تعداد یافت شده (1160) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- My A.b.c Picture Book
نويسنده:چکامه صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 421.52 - 32 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 5 سال 1378 - 2500 ریال - 5 -1-90466-964 انتخاب
2- الفبای جادویی: حروف بزرگ انگلیسی
نويسنده:مسعود ابراهیمی - کارگاه نشر - دیویی: 421 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1386 - 8500 ریال - 3 -30-5546-964 انتخاب
3- Easy alphabet
نويسنده:سارا کمیجانی ؛ نويسنده:مرجان موسویان - البرز رسانه - دیویی: 421 - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 180000 ریال - 3 -4-93186-600-978 انتخاب
4- Jolly phonics workbook 3
نويسنده:Sue Lioyd ؛ نويسنده:Sara Wernham - آوین‌مهر - دیویی: 421 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - انتخاب
5- بنویس و پاک کن (آموزش الفبای انگلیسی + اعداد)
نويسنده:جعفر فرج‌زاده ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - گوهر اندیشه - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 40000 ریال - 2 -91-5878-600-978 انتخاب
6- الفبای حیوانات
نويسنده:سیده‌تکتم موسوی - چشم‌انداز قطب - دیویی: 421 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -104-493-600-978 انتخاب
7- آموزش الفبای انگلیسی: همراه با رنگ‌آمیزی
نويسنده:علی ذوالفقاری - آتی - دیویی: 421 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 7000 ریال - 3 -07-7602-964 انتخاب
8- Hip hip hooray! 1: activity book
نويسنده:Beat Eisele ؛ نويسنده:Catherine Yang Eisele ؛ نويسنده:Rebecca York Hanlon - زبان مهر - دیویی: 428.24 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 5 -100098-13-0 انتخاب
9- Extra practice suitable for phonics 4A
نويسنده:اختر رزاقی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.24 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 40000 ریال - 4 -751-981-964-978 انتخاب
10- آموزش الفبای انگلیسی (وایت‌برد)
نويسنده:زکیه دیزجی ؛ تصويرگر:اکرم رضایی - آذین‌گستر - دیویی: 421 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 8 -76-6711-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 116