لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(527)
چاپ مجدد (573)
تالیف (1040)
ترجمه (60)
تهران (916)
شهرستان (184)
كودك و نوجوان (1030)
كمك درسی و آموزشی (54)

تعداد یافت شده (1100) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Extra practice suitable for phonics 2
نويسنده:اختر رزاقی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.24 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 7 -718-981-964-978 انتخاب
2- نوآموز خوش خط (انگلیسی)
نويسنده:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 421 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 9 -8233-04-964-978 انتخاب
3- رنگ‌آمیزی برای کودکان: آشنایی با مشاغل
- لوح دانش - دیویی: 750 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -85-8728-964-978 انتخاب
4- Extra practice suitable for phonics 4A
نويسنده:اختر رزاقی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.24 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 4 -751-981-964-978 انتخاب
5- A B C kids
گردآورنده:شهرام شهریاری ؛ گردآورنده:نازنین فرهادی - آثار الفبا - دیویی: 421 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 5 -1-93429-964 انتخاب
6- Jolly phonics homework 3
نويسنده: آموزشگاه زبان یاسمن - سورنا - دیویی: 421 - 50 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -31-2726-964-978 انتخاب
7- Magic phonics: step 3
نويسنده:مهرداد مولودی - شرکت غزال جوان - دیویی: 421 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 9 -89-9912-964-978 انتخاب
8- Hip hip hooray!: starter: activity book
نويسنده:Beat Eisele ؛ نويسنده:Catherine Yang Eisele ؛ نويسنده:Rebecca York Hanlon - الوند پویان،زبانکده کلام - دیویی: 428.24 - 78 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 0-13-182614-X انتخاب
9- آشنایی با الفبای انگلیسی: همراه با تمرین
تصويرگر:قدرت‌الله فیروزمندی ؛ ويراستار:محمد قاسمی - پیک فدک - دیویی: 421 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -16-5835-600-978 انتخاب
10- Jolly phonics workbook 6
نويسنده:Sue Lioyd ؛ نويسنده:Sara Wernham ؛ تصويرگر:Lib Stephen - آوین‌مهر - دیویی: 421.52 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 110