لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (28)
تالیف (61)
ترجمه (56)
تهران (73)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (116)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نازی کوچولو و نی‌نی گل
نويسنده:زینب سلیمان‌نژاد - مهرآیش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 4 -9-95542-600-978 انتخاب
2- تاج آشپزی
نويسنده:دانیال آغاسی ؛ تصويرگر:شکیبا عباسی - پرورش ذهن فرزام - دیویی: 8fa3.62 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -7-95574-600-978 انتخاب
3- رزا، دیوید و گروه سه نفری
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:پریسا فرنودیان ؛ مترجم:شیما وفا - داودی - دیویی: 808.83 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 2 -2-95590-600-978 انتخاب
4- چشم آبی
نويسنده:شیوا چوبچیان ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست - نقشینه قلم - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -3-99249-622-978 انتخاب
5- مه‌گل و پرگل
نويسنده:ام‌البنی خیرخواه‌حسن‌زاده‌فومنی ؛ مترجم:طاهره خیرخواه‌حسن‌زاده‌فومنی ؛ مترجم:امیرعباس قاسمی - نهر - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 85000 ریال - 8 -20-7421-600-978 انتخاب
6- دست‌های مادرانه
نويسنده:پری رضوی ؛ تصويرگر:نیلوفر شیخلر - نظری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -373-289-600-978 انتخاب
7- همسایه خوب
نويسنده:سعید خسروی‌برنا ؛ تصويرگر:زهره‌سادات فیض‌آبادی - برف - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -084-375-600-978 انتخاب
8- یک دوست مهربان
نويسنده:زهرا عبدی ؛ ويراستار:مرضیه ویلانی ؛ تصويرگر:زهرا خمسه - باهوش - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -4-99174-622-978 انتخاب
9- بهاره و گنجشک خوش‌رفتار
نويسنده:آمنه رمضانی ؛ تصويرگر:سمانه یاری - الینا - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -84-6328-600-978 انتخاب
10- با وجود تو
نويسنده:بی.جی هنسی ؛ مترجم:مریم رزاقی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست - حوا - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 98000 ریال - 1 -32-5131-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12