لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (15)
تالیف (58)
ترجمه (10)
تهران (48)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با پرندگان
مترجم:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 428.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 5 -85-8080-600-978 انتخاب
2- آشنایی با پرندگان
تصويرگر:حامد پاژتار - شهرزاد - دیویی: 428.1 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -119-171-600-978 انتخاب
3- ببین... پرندگان (2)
- ساز و کار،خانه آفتاب،نقش شمسه - دیویی: 428.1 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 50000 ریال - 5 -96-6920-964-978 انتخاب
4- آشنایی با پرندگان
نويسنده:الهه روشن - نیک‌پی - دیویی: 598 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 60000 ریال - 8 -23-6665-600-978 انتخاب
5- آموزش پرندگان
نويسنده:اسماعیل فدایی‌کمامردخی ؛ نويسنده:روزبه فدایی‌کمامردخی - سروش و ستاره - دیویی: 598 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 6 -27-7457-600-978 انتخاب
6- آشنایی با پرندگان (همراه با شعر و رنگ‌آمیزی)
شاعر:سمیه حسینی ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست‌بلوچی ؛ تصويرگر:محمدحسین سروش - آدرینا - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 15000 ریال - 9 -01-8222-600-978 انتخاب
7- آشنایی با پرندگان
تصويرگر:حامد پاژتار - شهرزاد - دیویی: 428.1 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -119-171-600-978 انتخاب
8- رنگ‌آمیزی پرندگان
تصويرگر:محسن محمدی‌منش - مهرانگیز - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 12000 ریال - 8 -5-93232-600-978 انتخاب
9- آشنایی با پرندگان
تصويرگر:حامد پاژتار - شهرزاد - دیویی: 428.1 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 0 -119-171-600-978 انتخاب
10- دنیای پرندگان
گردآورنده:محمد قاسمی - براق - دیویی: 428.1 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 6 -768-192-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7