لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (7)
تالیف (2)
ترجمه (12)
تهران (13)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش تحلیلی یک مورد هیستری
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:آرش امینی - ارجمند - دیویی: 616.8524 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 22000 ریال - 4 -015-496-964-978 انتخاب
2- گزارش تحلیلی یک مورد هیستری
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:آرش امینی - ارجمند - دیویی: 616.8524 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 200000 ریال - 4 -015-496-964-978 انتخاب
3- هیستری
نويسنده:جولیا بوروسا ؛ مترجم:قاسم مومنی - نگاه - دیویی: 616.8524 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 185000 ریال - 1 -829-376-600-978 انتخاب
4- مطالعاتی در باب هیستری
نويسنده:زیگموند فروید ؛ نويسنده:یوزف بروئر ؛ مترجم:سهیل سمی - پندار تابان - دیویی: 616.8524 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 850000 ریال - 3 -41-6895-600-978 انتخاب
5- گزارش تحلیلی یک مورد هیستری
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:آرش امینی - ارجمند - دیویی: 616.8524 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 29000 ریال - 4 -015-496-964-978 انتخاب
6- مطالعاتی در باب هیستری
نويسنده:زیگموند فروید ؛ نويسنده:یوزف بروئر ؛ مترجم:سهیل سمی - پندار تابان - دیویی: 616.8524 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 320000 ریال - 3 -41-6895-600-978 انتخاب
7- هیستری
نويسنده:حسین رجایی - قطره - دیویی: 616.8524 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 4 -096-119-600-978 انتخاب
8- هیستری
نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری - نیما - دیویی: 616.8524 - 136 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 600 ریال - انتخاب
9- مطالعاتی بر روانشناسی فروید
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:سعید شجاع‌شفتی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 616.8524 - 284 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 400 ریال - انتخاب
10- مطالعاتی بر روانشناسی فروید
نويسنده:زیگموند فروید ؛ نويسنده:یوزف برویر ؛ مترجم:سعید شجاع‌شفتی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 616.8524 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 45500 ریال - 5 -0244-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2