لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازتجرد زنان: فصل فاجعه یا شروع مجدد
نويسنده:لیلا عنایت‌زاده - جامعه‌شناسان - دیویی: 306.890955 - 430 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 400000 ریال - 8 -399-223-600-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی نظام گسیختگی خانواده و طلاق
نويسنده:حسن حسینی - سلمان - دیویی: 306.890955 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 1 -09-9945-964 انتخاب
3- جدایی پایان راه نیست
نويسنده:آتنا فیروز‌جنگ - ارزینه - دیویی: 306.89 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 0 -3-93823-600-978 انتخاب
4- طلاق و تاثیر آن بر خانواده
نويسنده:سیده‌اشرف حیدری ؛ نويسنده:کیاوش بحرینی ؛ نويسنده:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 306.89 - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 40000 ریال - 7 -07-5250-600-978 انتخاب
5- طلاق و فروپاشی
نويسنده:کیاوش بحرینی ؛ ويراستار:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 306.89 - 74 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -53-5250-600-978 انتخاب
6- آسیب‌شناسی و مشاوره روانشناختی طلاق
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:راضیه اسماعیلی - آکادمیک - دیویی: 306.89 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -74-8423-600-978 انتخاب
7- طلاق زنان: ارزش‌ها، ضدارزش‌ها و نگاه اجتماع
نويسنده:فاطمه باقری ؛ نويسنده:غلامر‌ضا خوش‌اقبال ؛ ويراستار:حکیمه زارع - گنج علم - دیویی: 306.89 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 6 -36-6085-622-978 انتخاب
8- شوکران طلاق
نويسنده:مرتضی بهشتی - کتاب نیستان - دیویی: 306.89 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 36000 ریال - 0 -572-337-964-978 انتخاب
9- آسیب‌های اجتماعی طلاق
نويسنده:سیداحمد هاشمی ؛ نويسنده:ابراهیم صحرانشین ؛ نويسنده:نهضت صفایی - ندای کارآفرین - دیویی: 306.89 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 3 -023-482-600-978 انتخاب
10- آسیب‌های اجتماعی طلاق
نويسنده:سیداحمد هاشمی - ندای کارآفرین - دیویی: 306.89 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 3 -023-482-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2