لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (1)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی نظام گسیختگی خانواده و طلاق
نويسنده:حسن حسینی - سلمان - دیویی: 306.890955 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -09-9945-964 انتخاب
2- زوج‌درمانی (با نگاهی به مدل بوم‌شناختی)
نويسنده:احمد خاکی ؛ نويسنده:کیومرث فرحبخش ؛ ويراستار:امید قاسمی - رشد فرهنگ - دیویی: 616.8915620955 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 7 -89-7430-600-978 انتخاب
3- جدایی پایان راه نیست
نويسنده:آتنا فیروز‌جنگ - ارزینه - دیویی: 306.89 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 0 -3-93823-600-978 انتخاب
4- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
5- بازتجرد زنان: فصل فاجعه یا شروع مجدد
نويسنده:لیلا عنایت‌زاده - جامعه‌شناسان - دیویی: 306.890955 - 430 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 8 -399-223-600-978 انتخاب
6- طلاق و تاثیر آن بر خانواده
نويسنده:سیده‌اشرف حیدری ؛ نويسنده:کیاوش بحرینی ؛ نويسنده:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 306.89 - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 7 -07-5250-600-978 انتخاب
7- آسیب‌شناسی و مشاوره روانشناختی طلاق
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:راضیه اسماعیلی - آکادمیک - دیویی: 306.89 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 4 -74-8423-600-978 انتخاب
8- آسیب‌های اجتماعی طلاق
نويسنده:سیداحمد هاشمی - ندای کارآفرین - دیویی: 306.89 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 105000 ریال - 3 -023-482-600-978 انتخاب
9- آسیب‌های طلاق بر فرزندان
نويسنده:معصومه کشاورزمعظم - جالیز - دیویی: 155.93 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 5 -89-6774-622-978 انتخاب
10- طلاق و فروپاشی
نويسنده:کیاوش بحرینی ؛ ويراستار:تکاوش بحرینی - میرشیدا - دیویی: 306.89 - 74 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 4 -53-5250-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2