لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(221)
چاپ مجدد (173)
تالیف (28)
ترجمه (366)
تهران (371)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (394)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (394) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاثیر بد
نويسنده:جان برنستین ؛ نويسنده:استن برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -54-8754-964-978 انتخاب
2- من و بابام
نويسنده:آلیسون ریچی ؛ مترجم:شیما شریفی ؛ شاعر:مریم اسلامی - نقش گستران سرمدی، فینگیلی - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 58000 ریال - 6 -82-6329-600-978 انتخاب
3- به پیش!
نويسنده:ریچارد فولر ؛ مترجم:فاطمه امیری - پیک دبیران - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -05-7039-964 انتخاب
4- فرار از ورزش
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -0-95333-964-978 انتخاب
5- بچه خرس‌ها و اتوبوس‌
نويسنده:مرجان بخت‌مینو - مینو - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 4 -30-7487-964 انتخاب
6- خداحافظ پدر!
نويسنده:بریگیته ونینگر ؛ مترجم:پریسا عباس‌زاده‌برازنده ؛ نقاش:آلن مارکس - امیرکبیر، کتابهای‌شکوفه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-300-371-X انتخاب
7- شب به خیر خرس کوچولو!
نويسنده:فرانک اش ؛ مترجم:فاطمه ابطحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 5000 نسخه - 1 -175-391-964-978 انتخاب
8- اتل و متل نقاره هر چیزی جایی داره
- نشر آیه سبز - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -02-7734-964 انتخاب
9- روز اسباب‌کشی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -2-95333-964-978 انتخاب
10- پرنده‌ها، زنبورها، و خانواده خرس‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - نشر موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -13-8754-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40