لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(220)
چاپ مجدد (172)
تالیف (28)
ترجمه (364)
تهران (370)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (392)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (392) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تدی شجاع است
نويسنده:آلیسون رنلدز ؛ مترجم:الهام دارونی ؛ تصويرگر:لی کروتاپ - شهر قلم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -55-2970-964-978 انتخاب
2- عادت بد
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - نشر موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -3-95333-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خرس کوچولو و خرس بزرگ (جلد 1 تا 5)
نويسنده:مارتین وادل ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ نقاش:باربارا فرت - نشرافق، ‌کتابهای‌فندق - 120 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1394 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 7 -068-369-964 انتخاب
4- آقا خرسه، بهترین پرستار بچه
نويسنده:دبی گل‌یوری ؛ مترجم:نسیم اوحدی - پنداشت - 34 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 6 -7-93646-964 انتخاب
5- به پیش!
نويسنده:ریچارد فولر ؛ مترجم:فاطمه امیری - پیک دبیران - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 0 -05-7039-964 انتخاب
6- بازیافت در مغازه‌ی بابابزرگ
نويسنده:سیسیلیا مندن ؛ نويسنده:جوان میر ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -329-389-964-978 انتخاب
7- بچه خرس‌ها و اتوبوس‌
نويسنده:مرجان بخت‌مینو - مینو - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 4 -30-7487-964 انتخاب
8- خرس کوچولو تاریکی ترس نداره
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:پروین رضوی‌پناه - نشر برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 3 -50-6418-964 انتخاب
9- شب به خیر خرس کوچولو!
نويسنده:فرانک اش ؛ مترجم:فاطمه ابطحی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 5000 نسخه - 1 -175-391-964-978 انتخاب
10- از دست دادن دوست
نويسنده:جان برنستین ؛ نويسنده:مایکل برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 60000 ریال - 4 -67-8754-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40