لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(232)
چاپ مجدد (183)
تالیف (32)
ترجمه (383)
تهران (390)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (415)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (415) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت در مغازه‌ی بابابزرگ
نويسنده:سیسیلیا مندن ؛ نويسنده:جوان میر ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -329-389-964-978 انتخاب
2- اتاق بهم ریخته
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ نويسنده:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -16-8754-964-978 انتخاب
3- پرستار بچه
نويسنده:جان برنستین ؛ نويسنده:استن برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -31-8754-964-978 انتخاب
4- آفرین، خرس کوچولو
نويسنده:مارتین وادل ؛ مترجم:رضی هیرمندی ؛ تصويرگر:باربارا فرت - افق، کتابهای فندق - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -081-369-964 انتخاب
5- گوگی در جستجوی کمک: شیوه مقابله با مشکلات رفتاری، عاطفی و ارتباطی کودکان
نويسنده:متیو گالوین ؛ مترجم:اشرف‌سادات موسوی ؛ نقاش:ساندرا فرارو - آموزه - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 6550 ریال - 1 -29-5528-964 انتخاب
6- موطلایی و سه خرس
بازنويسي:دین نام ؛ مترجم:آزاد تیموری ؛ تصويرگر:استفان گرایگین - طلایه - 44 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 4 -32-7602-600-978 انتخاب
7- من و تو، خرس کوچولو
نويسنده:مارتین وادل ؛ مترجم:رضی هیرمندی - افق، کتابهای فندق - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -080-369-964 انتخاب
8- خواب خرس مهتابی
نويسنده:فرانک اش ؛ مترجم:پدرام مهین‌پور ؛ مترجم:نسرین وکیلی - مبتکران،پیشروان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 0 -0341-07-964-978 انتخاب
9- پول و حس مسوولیت
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:سعید مادح‌خاکسار - موزون - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 78000 ریال - 3 -77-8754-964-978 انتخاب
10- هدیه‌ی روز پدر: مهارت احترام و قدردانی
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ زيرنظر:امیر نوید - آرمان رشد - 54 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -94-8693-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42