لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(149)
چاپ مجدد (113)
تالیف (130)
ترجمه (132)
تهران (222)
شهرستان (40)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (262) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کنترل خشم: علل، پیامدها، راهکارها
نويسنده:رباب حامدی - قطره - دیویی: 152.47 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 550 نسخه - 35000 ریال - 9 -666-341-964-978 انتخاب
2- مدیریت خشم: چگونه خشم یا عصبانیت خود را مدیریت کنیم؟
نويسنده:امیر قنبری ؛ تصويرگر:نعیم تدین - مهرسا - دیویی: 152.47 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 2 -45-6591-600-978 انتخاب
3- درآمدی بر خویشتن‌شناسی با رویکرد مهارت‌های زیستن (تجربه زیستن)
نويسنده:محمدکاظم پورجعفری - مولفین طلایی - دیویی: 158.1 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -897-248-600-978 انتخاب
4- کنترل و مهار خشم
نويسنده:هلن اونیل ؛ مترجم:اکبر فرشیدنژاد ؛ مترجم:سینا حکیمیان - فرهنگ مردم - دیویی: 152.47 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 2 -88-7471-964 انتخاب
5- من عصبانی‌ام: درباره‌ی احساسات
نويسنده:ایزابل توماس ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ تصويرگر:کلر السم - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 152.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 7 -047-477-600-978 انتخاب
6- روانشناسی خشم: 220 قاعده برای مدیریت خشم
نويسنده:احمد علامه‌فلسفی - فراروان‌شناسی - دیویی: 152.47 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 3 -47-6170-600-978 انتخاب
7- کنترل خشم: علل، پیامدها، راهکارها
نويسنده:رباب حامدی - قطره - دیویی: 152.47 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1650 نسخه - 15000 ریال - 9 -666-341-964-978 انتخاب
8- این‌قدر عصبانی نباش
نويسنده:رونالد پاترافرون ؛ مترجم:نفیسه معتکف - درسا - دیویی: 158.1 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -13-8759-964-978 انتخاب
9- اینقدر عصبانی نباش (روش‌های موثر مهار خشم)
نويسنده:رونالد پاترافرون ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 152.47 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 550 نسخه - 160000 ریال - 6 -13-8759-964-978 انتخاب
10- خشم فرشتگان: راهنمای زنان برای تغییر الگوهای رفتار با شوهران
نويسنده:هاریت‌گلدهور لرنر ؛ مترجم:ارغوان جولایی - جویا - دیویی: 152.47 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -03-2895-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27