لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 22000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
2- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 33000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
3- نیروی التیام‌بخش نوشتن: چگونه، به یاری نوشتن، با تجارب دردناک خود کنار بیاییم
نويسنده:جیمزدبیلیو پنه‌بیکر ؛ نويسنده:جان‌فرانک اونز ؛ مترجم:سامان نونهال - کتاب ارجمند - دیویی: 616.891656 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 330000 ریال - 7 -849-200-600-978 انتخاب
4- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 29000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
5- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 22000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
6- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 16000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
7- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 25000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
8- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 17000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
9- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 11500 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
10- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8500 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2