لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (11)
تالیف (66)
ترجمه (53)
تهران (106)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت فضا در سیستم‌های دندانی شیری و مختلط از دیدگاه ارتودنسی
نويسنده:فهیمه فرزانگان ؛ نويسنده:روزبه راشد ؛ نويسنده:لیلا رضیئی - شایان نمودار - دیویی: 617.645 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 108000 ریال - 2 -108-237-964-978 انتخاب
2- کراس بایت‌ها: عوارض و درمان آنها
نويسنده:اسفندیار اخوان‌نیاکی - دانشگاه تهران - دیویی: 617.643 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 16000 ریال - 2 -12-0336-964 انتخاب
3- ارتودنسی معاصر پروفیت 2013
نويسنده:هنری‌دبلیو. فیلدز ؛ نويسنده:ویلیام‌آر. پروفیت ؛ نويسنده:داوید سارور - شایان نمودار - دیویی: 617.643 - 308 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 3 -169-237-964-978 انتخاب
4- ارتودنسی در یک نگاه
نويسنده:دالجیت‌اس گیل ؛ مترجم:مریم پوستی ؛ مترجم:نوید کرایه‌چیان - شایان نمودار - دیویی: 617.643 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 120000 ریال - 5 -053-237-964-978 انتخاب
5- اطلس کلینیکی تشخیص در ارتودنسی
نويسنده:توماس راکوزی ؛ مترجم:شهاب کاوسی‌نژاد ؛ مترجم:دلارام صیفی - رویان پژوه - دیویی: 617.643 - 264 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1280000 ریال - 8 -462-408-600-978 انتخاب
6- اکسیر طلایی ارتودنسی معاصر پروفیت 2013: ویژه آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی
نويسنده:شهریار افتخاریان ؛ نويسنده:محسن نوری - آرتین طب - دیویی: 617.643 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 128000 ریال - 5 -216-424-600-978 انتخاب
7- ارتودنسي معاصر پروفيت 2019
نويسنده:ویلیام‌آر. پروفیت ؛ مترجم:امین امینیان ؛ مترجم:مصطفی شیخی - شایان نمودار - دیویی: 617.643 - 354 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 980000 ریال - 0 -425-237-964-978 انتخاب
8- اصول و تکنیک‌های رایج ارتودنسی "گریبر"
مترجم:فاطمه تیموری ؛ مترجم:دانا زندیان - رویان پژوه - دیویی: 617.643 - 656 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 7 -472-408-600-978 انتخاب
9- چکیده مراجع دندانپزشکی (ارتودنسی معاصر پروفیت 2007)
به‌اهتمام:سیدامیرحسین میرهاشمی ؛ به‌اهتمام:هومن زرنگار - شایان نمودار - دیویی: 617.623 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 75000 ریال - 1 -66-8967-964-978 انتخاب
10- ارتودنسی معاصر 2013
نويسنده:ویلیام‌آر. پروفیت ؛ نويسنده:هنری‌دبلیو. فیلدز ؛ نويسنده:داوید سارور - آرتین طب - دیویی: 617.643 - 212 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 248000 ریال - 1 -85-8443-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12