لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرواریدهای پنهان
نويسنده:فروزان حسنوندی - آیین احمد (ص) - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 9 -15-7497-600-978 انتخاب
2- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 3 -65-5092-600-978 انتخاب
3- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 6 -64-5092-600-978 انتخاب
4- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 5 -61-5092-600-978 انتخاب
5- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 80 صفحه - (در10جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 8 -60-5092-600-978 انتخاب
6- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:بنیاد سعادتی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 78 صفحه - (در10جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -62-5092-600-978 انتخاب
7- افلاکیان: زندگی‌نامه و وصیت‌نامه‌ی شهدای آموزش و پرورش لرستان
نويسنده:ناصر طرهانی‌نژاد - سیفا - دیویی: 955.08430922 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 4 -2-91111-964-978 انتخاب
8- غیرت و غربت
به‌اهتمام:وحید کرم‌اللهی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.0843 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 4 -13-5092-600-978 انتخاب
9- رزم پایدار: گرامیداشت شهدای آمادوپشتیبانی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان
گردآورنده:بنیاد سعادتی - ستارگان درخشان - دیویی: 955.08430922 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4 -52-6098-600-978 انتخاب
10- ستارگان رهنما (یادنامه تعدادی از سرداران شهید استان لرستان)
گردآورنده:فرهاد طهماسبی - اردی بهشت جانان - دیویی: 955.08430922 - 66 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -68-5092-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2