لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (1)
تالیف (14)
ترجمه (40)
تهران (41)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیشه شکلات پادار
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -1-95172-622-978 انتخاب
2- نازقئید (1): ناغیل مجموعه‌سی
نويسنده:نازخند صبحی - پینار - دیویی: 894.3611 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 0 -09-2668-964-978 انتخاب
3- موش موشک قایم موشک
نويسنده:حمیرا بکتاش ؛ نويسنده:مرال‌جان‌اوغلو جان‌ترک ؛ نويسنده:اسراونالان شنلر - اورامان - دیویی: 894.3534 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -43-7001-600-978 انتخاب
4- من ریاضی دوست ندارم: داستان مربوط به ترس از ریاضی
نويسنده:آیسن اوی ؛ مترجم:کیان کامرانی ؛ تصويرگر:هولیا گونل - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -6-95172-622-978 انتخاب
5- شب اسرارآمیز
مترجم:سماء شادابی ؛ تصويرگر:پیام آزادفدا - تحول - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -60-8454-600-978 انتخاب
6- مهمانی عسل
نويسنده:حمیرا بکتاش ؛ نويسنده:مرال‌جان‌اوغلو جان‌ترک ؛ نويسنده:اسراونالان شنلر - اورامان - دیویی: 894.3534 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -42-7001-600-978 انتخاب
7- توپ (آذربایجان تورکجه‌سینده)
نويسنده:محمد عابدین‌پور - اختر - دیویی: 894.36 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -148-517-964-978 انتخاب
8- من خیلی شرمندم: داستان مربوط به اعتماد به نفس
نويسنده:آیسن ای ؛ مترجم:کیان کامرانی - شازده کوچولو - دیویی: 894.3534 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -7-95274-622-978 انتخاب
9- دندان شیری
نويسنده:کریستین تی‌المان ؛ مترجم:اکرم سعیدالسادات‌منشادی ؛ تصويرگر:زابینه کراوس‌هار - کتاب‌های مکعب - دیویی: 894.3534 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -58-6552-622-978 انتخاب
10- اوچ ‌پیشیک بیر دیلک
نويسنده:سارا شاهین‌کانات ؛ مترجم:لیلا شیری‌خیرالدین - اختر - دیویی: 894.3613 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -855-517-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6