لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (17)
تالیف (10)
ترجمه (18)
تهران (25)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با اعضای بدن 1
مترجم:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 428.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 7 -94-8080-600-978 انتخاب
2- اعضای بدن و حواس پنج‌گانه
نويسنده:جی بومون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:ام ژنیکی - اورامان - دیویی: 612.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 ریال - 5 -42-8181-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 35000 ریال - 7 -577-103-600-978 انتخاب
4- آشنایی با اعضای بدن 2 به زبان عربی
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 492.7 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 5 -36-8901-600-978 انتخاب
5- اعضای بدن و حواس پنج‌گانه
نويسنده:جی بومون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:ام ژنیکی - اورامان - دیویی: 612.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 ریال - 5 -42-8181-964-978 انتخاب
6- آشنایی با اعضای بدن 1 به زبان فرانسه
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی ؛ ويراستار:رویا اخباریه - کاردستی - دیویی: 448.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 1 -76-8901-600-978 انتخاب
7- حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رویا چنسلر ؛ ويراستار:حسین الوندی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 612.8 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 14000 ریال - 3 -781-323-964-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 25000 ریال - 7 -577-103-600-978 انتخاب
9- آشنایی با اعضای بدن 1 به زبان عربی
گردآورنده:مهناز محمددوست ؛ مترجم:حسین سعیدی - کاردستی - دیویی: 492.7 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 8 -35-8901-600-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 20000 ریال - 8 -174-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3