لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (17)
تالیف (10)
ترجمه (18)
تهران (25)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعضای بدن و حواس پنج‌گانه
نويسنده:جی بومون ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:ام ژنیکی - اورامان - دیویی: 612.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 ریال - 5 -42-8181-964-978 انتخاب
2- آشنایی با اعضای بدن 2
مترجم:مهناز محمددوست - کاردستی - دیویی: 428.1 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 6 -00-8901-600-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 20000 ریال - 8 -174-103-600-978 انتخاب
4- اعضای بدن شامل: 30 کارت تصویری از اعضای مختلف بدن انسان اعم از مو، سر، پیشانی، ابرو، پلک، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 612.8 - 60 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -30-7613-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 23000 ریال - 7 -395-103-600-978 انتخاب
6- اعضای بدن: شامل: 30 کارت تصویری از اعضای مختلف بدن انسان اعم از مو، سر، پیشانی، ابرو، پلک، ...
تدوين:اشرف بابایی ؛ تدوين:فاطمه صارمی ؛ تدوين:نعمت ولی‌نژاد - امین آذر - دیویی: 612.8 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -30-7613-964-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 23000 ریال - 7 -395-103-600-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 20000 ریال - 8 -174-103-600-978 انتخاب
9- فلش کارت حرکت‌شناسی
گردآورنده:فهیمه نجفی‌علمدارلو - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 612.76 - 140 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 8 -83-6858-600-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 25000 ریال - 7 -577-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3